Müsteşarın Açılış Konuşması

Kültür Bakanlığı Müsteşarı

Sayın Fikret N. ÜÇCAN’ın Sunuş Konuşması:

Sayın Bakanlarım, Değerli Konuklar, Bayanlar, Baylar,

Sayın Kütüphaneler Genel Müdürümüzün ifade ettiği gibi 14 Ocak 2000’ de Ankara’da yaptığımız kutlama töreninin kamuoyunda akisler bulmasından sonra TRT’nin Dış Yayınlar Dairesi’nden bendenize bir davet geldi.

 TRT’nin kısa dalga yayınında bir kaç dakikalık bir röportajla bu Pierre Loti ile ilgili faaliyetlerinizi lütfen tanıtır mısınız dediler. Sayın Bakanımın da iznini alarak gittim ve bu röportajda ne söyleyeceğimi tasarlayıp düşünürken, aklıma Pierre Loti’nin Türkiye’de ne kadar tanındığını araştırmak ve o konuda bir konuşma yapmak geldi. Çevremden, yakın çevremdeki dostlarımdan başlayarak “Pierre Loti kimdir?” diye sormaya başladım.

Pierre Loti’nin adını duymayan kimseye rastlamadım. Herkes duymuş, çünkü Pierre Loti’nin İstanbul’da bir sokağa adını verdiğini, bazı otellerin adının Pierre Loti olduğunu, İstanbul’daki Fransız Başkonsolosluğu bünyesinde Pierre Loti adında bir okul olduğunu bilenler çok, fakat “Pierre Loti kimdir? Ne yapmıştır?” diye bilenlerin sayısı çok azdı. Hele “Aziyade” adını söylediğim zaman çok kimseye çok az bir şey ifade ediyordu. Benzer bir duruma bir de Claude Farrère için rastladım. Bu sefer Fransız dostlarım yönünden. Depremle ilgili olarak Türkiye’de iş yapan Fransız şirketlerinin Düzce civarında bir okul yaptırmakta olduğunu ifade etti.

Fransız dostlarımız ve bu okula iki ülke halkına da sempatik gelecek bir isim aradıklarını söylediler. Tesadüfen konuşma yanımda cereyan ettiği için ben de “Niçin Claude Farrère adını vermiyorsunuz?” dedim ve hayretler içinde kaldım ki bu soruyu soran Fransız dostlarımızın da hiç biri Claude Farrère’in adını duymamıştı. Şimdi demek ki bu insanları unutulmuşluğun bu derin karanlığından çekip çıkarmak görevi Kültür Bakanlığı olarak bize düşüyordu. Ve bu konuda Kültür Bakanımız Sayın İstemihan Talay’a hakikaten şükran borçluyuz. Bu konuda bize çok destek oldu. Bizim hiç haberimiz bile yokken Fransa’da satışa çıkarılan Pierre Loti’in Louis Barthou’ya mektuplarını Türkiye tarihindeki ender mali operasyonlardan biri olarak iki günde satın alarak Türkiye’ye kazandırdı. Fransız dostlarımızın da yardımıyla mektupları bir kitap haline getirdik.

Matbaadan gelen tek nüsha olduğu için bugün size hemen arz edemiyoruz ama bir kaç gün içinde kamuoyunun kullanımına ve incelemesine sunulacak. Bu kolokyum vesilesiyle bir gerçek daha ortaya çıktı. Her ne kadar biz Pierre Loti’yi tanıyan fazla dostumuz yok derken meğer Pierre Loti üzerine Türkiye’de araştırma yapmış, hatta doktora tezleri bile gerçekleştirmiş çok sayıda bilim adamımızın, bilim kadınımızın ve edebiyatçımızın olduğunu öğrendik. Bu vesileyle de hepsini bir araya getirmek mümkün oldu. Bu arada bu faaliyetlerden bir tanesini de biraz evvel Fransa’dan ayağının tozuyla gelen Erkan Özerman dostumuz bildirdi.

Paris’teki Anadolu Kültür Merkezi’nin de Pierre Loti üzerine bir faaliyet yapmak arzu ettiği yolundaki bir niyet mektubunu bize getirdi. Ayrıca Rochefort Belediyesi’nin de bize bu sene sonunda bir toplantı yapma önerisi olduğunu biliyorum ve bunu da şimdi sizlere bizzat Rochefort Belediye Başkan Yardımcısı, aramızda bulunan Bayan Trotignon kendisi herhalde ifade edecektir. Ben bu vesileyle hepinize katıldığınız için tekrar teşekkür ediyorum ve bu vesileyle yapılacak olan kolokyumda bizim Türk kadirşinaslığımızın, Türk vefakarlılığının tekrar ortaya çıkmasına vesile teşkil edeceği için başarılı bir toplantı olmasını diliyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum.

 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 2025 kez gösterilmiştir.