Ali Rıza Bey (1859 - 1930)

İkinci Meşrutiyeti hazırlayan siyasi hareketin önderlerindendi. İkinci Meşrutiyet Döneminde Osmanlı Mebusan Meclisi ve Ayan Meclisi Başkanlığı yaptı.

 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 2020 kez gösterilmiştir.