İsmet Paşa (İnönü) (1884 - 1973)

Kurtuluş Savaşı'nın ilk günlerinden başlayarak Mustafa Kemal Paşa'nın yanında yer aldı. 3 Mayıs 1920'de Genel Kurmay Başkanlığına getirildi. Kasım 1920'de Genel Kurmay Başkanlığı göreviyle birlikte Batı Cephesi Komutanlığı'na atandı. Yunanlılara karşı Birinci İnönü ve İkinci İnönü Zaferlerini kazandı. Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz'da önemli hizmetleri oldu.

Büyük Zaferden sonra, Mudanya Ateşkes Antlaşması'na Başdelege olarak katıldı. Dışişleri Bakanı ve Başdelege olarak Lozan Antlaşması görüşmelerine katıldı ve imzaladı. Cumhuriyetin ilanından sonra başbakan oldu. Mustafa Kemal Paşa'nın ölümünden sonra Cumhurbaşkanı seçildi. Yaşamının sonuna kadar siyasetin içinde kaldı.

 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 1942 kez gösterilmiştir.