Kara Vasıf Bey (1872 - 1931)

Anadolu'ya insan ve silah kaçıran "Karakol Cemiyeti"nin kurucularındandır. Sivas Kongresi'ne katıldı. Temsilciler Kuruluna seçildi. Son İstanbul Mebusan Meclisi'nde Sivas milletvekili seçildi. İstanbul'un işgali üzerine İngilizler tarafından Malta Adası'na sürgün edildi. Ekim 1921'de Ankara'ya döndü. TBMM'nin I. Döneminde Sivas milletvekilliği yaptı. Terakkiperver Cumhuriyet Partisi'ne girdi. Bir süre bu partinin Genel Sekreterliğini yaptı.

 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 2539 kez gösterilmiştir.