Rauf Bey (Hüseyin Rauf Orbay) (1881 - 1964)

Balkan Savaşı'nda Hamidiye Savaş Gemisindeki hizmetleri nedeniyle "Hamidiye Kahramanı" olarak tanındı. 1918 Mondros Ateşkes Anlaşması'nı Osmanlı Hükümeti adına imzalayan kurulun başkanıdır. Anadolu'ya geçerek Erzurum ve Sivas Kongrelerine katıldı. 16 Mart 1920'de İstanbul'un işgali üzerine İngilizler tarafından Malta Adası'na sürüldü. Sakarya Zaferi'nden sonra serbest bırakıldı, Ankara'ya geldi. Bayındırlık Bakanlığı ve Meclis İkinci Başkanlığı yaptı. Başbakanlık görevinde bulundu. Terakkiperver Cumhuriyet Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı.

 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 2643 kez gösterilmiştir.