Tevfik Paşa (Ahmet Tevfik) (1845 - 1936)

Dört kez sadrazamlık yaptı. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra sadrazam oldu (11 Kasım 1918). Paris Barış Konferansı'nda Osmanlı heyetine başkanlık etti. 21 Ekim 1920'de tekrar sadrazam oldu. TBMM'nin 1 Kasım 1922'deki kararı ile İstanbul Hükümeti'ne son verildi. Böylece kendisi de son sadrazam oldu.

 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 2786 kez gösterilmiştir.