1920

10 Ocak 1920 Ankara Hakimiyeti Milli Gazetesinin yayına başlaması.

12 Ocak 1920 İstanbul'da Meclis-i Mebusan'ın açılması.

28 Ocak 1920 Misak-ı Milli'nin İstanbul Meclis-i Mebusan tarafından kabulü.

10 Şubat 1920 İstanbul Meclis-i Mebusanan'ın "Felahi Vatan" Grubunun teşekkülü.

11 Şubat 1920 Maraş'ın Fransızlar tarafından tahliyesi.

3 Mart 1920 Yunanlılar'ın ileri harekata başlaması.

16 Mart 1920 İstanbul'un İtilaf Devletleri tarafından işgali üzerine, Mustafa Kemal'in durumu bütün devletlere ve millet meclislerine protesto etmesi ve Ankara'da yeni bir Millet Meclisi toplama teşebbüsüne geçmesi.

19 Mart 1920 Ankara'da fevkalade selahiyeti haiz bir Millet meclisi'nin toplanması hakkında Vilayetlere tebliğ.

18 Nisan 1920 İstanbul'da Hilafet Ordusu teşkiline başlanması.

23 Nisan 1920 T.B.M. Meclisi'nin Ankara'da açılması.

24 Nisan 1920 T.B.M.M'nin Mustafa Kemal'i Başkanlığa seçmesi.

29 Nisan 1920 Hiyanet-i Vatan Kanunu'nun TBMM'de kabulü.

2 Mayıs 1920 TBMM'nce Bakanların seçimine dair kanunun kabulü.

4 Mayıs 1920 Bakanlar kurulu toplantısı.

11 Mayıs 1920 Mustafa Kemal'in İstanbul Hükümeti'nce ölüm cezasına çarptırılması. (Bu karar 24 Mayıs 1920'de Padişah tarafından onaylanmıştır.)

10 Ağustos 1920 Sevr Muahedesinin akti.

29 Kasım 1920 İstiklal Madalyası ihdası hakkındaki kanunun TBMM'de kabulü.

 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 2050 kez gösterilmiştir.