1921

9-10 Ocak 1921 I. İnönü Muharebesi.

20 Ocak 1921 İlk Anayasa Kanunu'nun esas maddelerinin kabulü.

12 Mart 1921 İstiklal Marşı'nın TBMM'ce kabulü.

10 Mayıs 1921 Mustafa Kemal tarafından TBMM'ne Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubunun kurulmasıve kendisinin Grup başkanlığına seçilmesi.

13 Haziran 1921 Mustafa Kemal'in Fransız Elçisi F. Bouillion ile Ankara'da görüşmesi.

5 Ağustos 1921 Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal'e Başkomutanlık görevinin verilmesi.

15 Ağustos 1921 Sakarya Meydan Muharebesi'nin başlaması (13 Eylül 1921'e kadar)

23 Ağustos 1921 Mustafa kemal'in 22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Muharebesini idareye başlaması.

26 Ağustos 1921 Afyon cephesinde Büyük Taaruzun başlaması.

30 Ağustos 1921 Dumlupınar'da Başkumandanlık Meydan Muharebesinin kazanılması.

13 Eylül 1921 Mustafa Kemal'in Sakarya zaferini kazanması.

19 Eylül 1921 Mustafa Kemal'e TBMM tarafından Müşirlik (Mareşallik) rütbesinin ve Gazi ünvanının verilmesi.

 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 1977 kez gösterilmiştir.