1922

26 Ağustos 1922 Gazi Mustafa Kemal'in Kocatepe'den Büyük Taaruzu idareye başlaması.

30 Ağustos 1922 Gazi Mustafa Kemal'in Dumlupınar'da Başkomutanlık Meydan Savaşı'nı kazanması.

1 Eylül 1922 "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!" emrinin verilmesi.

2 Eylül 1922 Yunan Başkumandanı General Trikopis ile diğer kumandanlarının esir alınması.

9 Eylül 1922 Türk Ordu'sunun İzmir'e girişi.

10 Eylül 1922 Gazi Mustafa kemal'in İzmir'e girişi.

18 Eylül 1922 Batı Anadolu'nun Yunan Ordusundan tamamiyle temizlenmesi.

3 Ekim 1922 Mudanya Konferansı'nın açılması.

11 Ekim 1922 Mudanya Mütarekesi'nin akdi.

1 Kasım 1922 Gazi Mustafa kemal'in teklif ve müdafaası üzerine TBMM'nin saltanatın kaldırılmasına karar vermesi.

17 Kasım 1922 Vahdettin'in bir İngiliz gemisi ile İstanbul'dan kaçışı.

18 Kasım 1922 Abdülmecit Efendi'nin Halife seçilmesi.

20 Kasım 1922 Lozan Konferansı'nın açılması.

25 Kasım 1922 Edirne'de milli idarenin kurulması.

6 Aralık 1922 Halk Fırkası'nın kurulacağının ilanı.

 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 1917 kez gösterilmiştir.