1926

17 Şubat 1926 Türk Medeni Kanununun kabulü.

29 Nisan 1926 Ecnebilerin kabotaj hakkının nihayet bulması.

22 Mayıs 1926 Emlak ve Eytam Bankası'nın kuruluşu.

3 Ekim 1926 İstanbul'da, Sarayburnu'nda Mustafa Kemal'in ilk heykelinin dikilmesi.

 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 1829 kez gösterilmiştir.