1915

28 Ocak 1915 İngilizler'in Çanakkale'yi geçme kararı.

3 Şubat 1915 Birinci Kanal Harekatı. Almanların ilk denizaltı savaşını başlatmaları. Fransızlar'ın Champagne'ye saldırmaları.

18 Mart 1915 Fransız ve İngilizler'in Çanakkale'ye yaptıkları deniz saldırısının başarısızlığı.

22 Nisan 1915 Almanlar'ın Flandres'e ilk defa zehirli gaz kullanmaları. Müttefikler'in Gelibolu'ya çıkarma yapmaları. Müttefiklerle İtalyanlar arasında Londra anlaşması.

2 Mayıs 1915 Almanlar'ın Rusya'ya saldırması. Lusitania'nın torpillenmesi. Artois'de ilk Fransız saldırısı. Van'ın Rus ve Ermeniler tarafından işgali.

1 Haziran 1915 Almanlar'ın Dniestr nehrine ulaşması. Llov'un Avusturyalılar ve Almanlarca geri alınması.

7 Temmuz 1915 İlk Müttefiklerarası Konferansın Chantilly'de toplanması. İngilizlerin Alman Güney Afrikası'nı işgal etmesi. Almanlar'ın Nyemen ve Naraw'a saldırıları.

5 Ağustos 1915 Almanlar'ın Varşova'yı, Avusturyalılar'ın İvangord'u alması, Sarrail'in Doğu Ordusu Komutanlığına getirilmesi. İtalya'nın Türkiye'ye savaş açması. Almanlar'ın Brest-Litovsk'u alması.

18 Eylül 1915 Almanlar'ın Vilna'yı alması. Champagne ve Artois'de ikinci Fransız saldırısı.

5 Ekim 1915 Bulgaristan'ın savaşa girişi. Sarrail'in ve ilk Fransız birliklerinin Selanik'e girişi. Avusturya ve Alman birliklerinin Belgrad'ı alması. Bulgaristan'ın Sırbistan'a savaş açması. Fransa'nın Bulgaristan'a savaş açması. İtalya'nın ve Rusya'nın Bulgaristan'a savaş açması.

21 Kasım 1915 Sırplar'ın Yeni Pazar'da bozguna uğrayıp geri çekilmesi. Sırp hükümetinin İşkondra'ya sığınması.

2 Aralık 1915 Joffre'nun Fransız orduları Başkumandanı olması. Chantilly'deki ikinci Müttefik konferansı. French'in yerine Haig'in İngiliz Orduları Başkomutanlığına getirilmesi. İngiltere'de zorunlu askerlik hizmetinin getirilmesi. İngilizler'in Cambrai'ye yoğun tank saldırısı.

 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 1989 kez gösterilmiştir.