Eski Türk Edebiyatı

 Günümüz yayıncılığı artık sadece basılı kitap formatıyla sınırlı kalmamakta, teknolojik gelişmeler ve özellikle internetin yaygınlaşması sonucunda, çeşitli ülkelerde örnekleri görülen elektronik kitap uygulaması kullanım alanını genişletmektedir. 2004 yılında altyapı çalışmalarını başlattığımız e-kitap projemizi bir yıl gibi kısa bir sürede hayata geçirerek Bakanlığımızın internet sitesinde okurun hizmetine sunmuş bulunmaktayız.
 

Proje kapsamında elektronik ortamda kitap yayını yapılarak, kültür, sanat ve edebiyatımızın yurt içi ve dışında tanıtımının yapılması, kültürel kimliğin ve Türkçemizin korunması amaçlanmaktadır.

Arkeoloji, Edebiyat, Felsefe, Halk Bilimi/Halk Kültürü, Kültür, Kültürel Miras, Sanat ve Tarih başlıkları altında gruplanan eserlerin sayısı her dönem artmaktadır. Telif izinleri alınan birçok Bakanlık yayınının önümüzdeki dönemde de e-kitap olarak yayımlanması plânlanmaktadır.
 

Bu kapsamda dîvânlar, mesnevîler, tezkîreler, kronikler, halk hikâyeleri ve masallar gibi Türk edebiyatının çeşitlilik ve derinliğini yansıtan klasik kaynakların elektronik ortamda yayımlanmasına yönelik çalışmalarımız vasıtasıyla zengin birikimimizi genel okurun ve akademik dünyanın hizmetine sunmuş olmanın sevincini yaşamaktayız. Önümüzdeki dönemlerde işlemleri tamamlanan diğer eserler de internet sitemizde yayımlanacaktır.     

 

 Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü

 

 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 358425 kez gösterilmiştir.