Çorum'da Oyun

TÜRK HALK OYUNLARI KATALOĞU

ÇORUM'DA OYUN:

Yurdun her hangi bir köşesinde beş on gün için konaklamak o semt oyunlarının sayısını anlamaya ve bazen bir tanesini bile görmeye yetmiyor. Düğün, bayram gibi oyuna elverişli, yerli giyim ve sevinçli toplulukları hazırlamış fırsatları düşürmeye bakıyor. Çünkü, gelenekli oyunlar böyle fırsatlarda renkli ve coşkun sahnelerini bulabiliyorlar.

Çorum'dan bilhassa Hörünü oyunu pek tanınmıştı. Adı Erzurum ötelerine kadar yaygındır. Oyunun her figürü sözlerde birer istek halinde vardır. Kadın oyuncu, sözlerdeki meselâ "ayağa kalk" isteğini duyarken doğrulur, "zilleri tak" denilirken takınır ve yürür vs. Vilayetin en kıdemli erkek oyunu muhakkak ki Çorum Halayı'dır. Çorum'un ayrıca Sinsin, Bıçak Oyunu (bir kadın ve iki rakip dostu), Allı Turna, Üç Ayak, Dillala, Çekirge, Davul Oyunu, Kadın Halayı gibi oyunları da var.

Alaca ilçesinin Kara Mahmut Köyünde Erzurum Barlarından da vardır: Hoş Bilezik Barı, Temur Ağa Barı gibi.


 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 1094 kez gösterilmiştir.