Kaşık Oyunu

TÜRK HALK OYUNLARI KATALOĞU

KAŞIK OYUNU:

Konya'nın "Kaşık Oyunu" ile meselâ Adana'nın "Mengi" çeşitleri yine meselâ Karadeniz ve Zeybek oyunlarına nispetle (göre) âdeta eğlence oyunları durumundadırlar. Figürleri yumuşak ve maharetli olsalar da esasta ihsasçı (sezdirici) mahiyettedirler. Keyifli ve yosmalaşmış bir âhenkte görünürler. Fakat, kendi nevilerinin (türlerinin çeşitlerinin) en iyi örneğinden oldukları yine de açıktır.

Ankara'nın Kalecik ilçesinin Haydar ve yöre köylerinde kaşık oyunu, zillerle de halay halinde yürütülür ki misli görülmemiş bir özelliktir. Davul ve elle eşlik edilebilir. Düğün ve bayramlarda kadın, erkek ayrı ayrı oynarlar.

Güneye inelim: Meselâ Antalya'nın Beyrek köyünde "kaşık oyunu" yalnız erkeklerin bir veya iki kişilik oyunudur. Köylünün kendi yapımı bir çeşit keman adlı çalgı eşliğiyle oynanır. Bu saz (çalgı) iptidaî (ilkel) bir viyolondan ibarettir.

Bursa köylerinde de Kaşık Oyunu vardır.

Kaşık oyununda en zengin bölgemizin zamanımızdaki nispetlere (ölçülere, oranlara) göre Konya yöresi ve bucakları olduğu açıktır. Fakat, durum geçen asırlarda da ayrıca böyleydi denilmesi muhakkak ki mevsimsiz (zamansız) hükümlerden olacaktır. 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 2599 kez gösterilmiştir.