Kütahya Zeybeği

TÜRK HALK OYUNLARI KATALOĞU

KÜTAHYA ZEYBEĞİ:

Kütahya'nın bu isimdeki esas Zeybek çeşidinden başka, bölgesi de bu çeşitçe zengindir. Gerek Ege tarafının başlıca zeybeklerini daima kullanagelişi, gerekse doğusuyla temasta kalması, halkında çeşit zevkini inceltmiştir. Tanıyıp kullandıkları zeybeklerden bir kısmı yer adları taşıyorlar: Davaz Zeybeği, Emet Oyunu, Emet Zeybeği, Harmandalı, Simav Zeybeği, Şapana Zeybeği vs. bazı oyunlar da tasvifçi (niteleyici) adlar taşıyor: Alay (halay), Comburt Havası, Çember, Çingene Oyunu, Eğlence Oyunu, Halka, Diz Çökme ve Sekme, Kalkan, Kırık, Kırıtma, Köçek Oyunu, Oturak, Sefer Oyunu, Sıra Zeybeği, Yalabık vs.

Kütahya'nın "Zeybek Havası" dedikleri kendi çeşidinde iki zeybek kaşıklarla oyuna çıkarlar. Bu oyun, tekli yürütülebildiği gibi, oynanılmasına elverişli havaları da birden fazladır ve hep Kütahya maladırlar. Zeybek çeşidine şehrin adının verilmesi, daha ziy'de havaların işte bu yerli malı oluş özelliğinden ötürüdür.


 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 2500 kez gösterilmiştir.