Zil

TÜRK HALK OYUNLARI KATALOĞU

ZİL:

En eski Türkçe'de 'Çeng' denilen tartım çalgısının sonraları tercih edilen Farsça adı ki, onun da aslı Sanskritçe 'jalli' idi. Çalgı takımından küçükleri parmaklara takınılır. Zil Takınmak: Şadi. Zilleri takmak, zilsiz oynamak, etekleri zil çalmak, karnı zil çalmak gibi kesin mecazlı yerleşik söyleyişlerde köklü bir yeri vardı. Bütün Şark'tan (Doğu dünyasından) çoğu ülkelerde oyuncularca kullanılır. Mısırlılar, bizden almışlardı ve İstanbul'dan getirtirlerdi.

 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 1200 kez gösterilmiştir.