Modernleşme ve Kentin Değişen Mimarisi

 

1835-39 yıllarında Türkiye’de görev yapan Sultan II. Mahmud’un danışmanlarından Prusyalı Mareşal Helmuth von Moltke, İstanbul haritası ve kent geliştirme projesi hazırlamıştı. Bunun sonucunda ilk inşaat yönetmeliği olan Ebniyye Nizamnâmesi de 1848 yılında düzenlenmiştir. Bunu ard arda yeni yönetmelik ve yasalar izlemiştir.

 1836-39 yıllarında İstanbul’a gelen ve 1858’e kadar burada çalışan mimar Fossati Kardeşler, 1847-52 yıllarındaki Ayasofya onarımının yanı sıra, Mekteb-i Sanayi, Telgrafhane-i Amire, Hollanda Elçiliği, Baltalimanı Reşid Paşa Konağı, Beylerbeyi Hasip Paşa Yalısı, Beyazıt Reşid Paşa Türbesi ve Beyoğlu Naum Tiyatrosu başta gelmek üzere elliye yakın yapı inşa etmişlerdir.

Sultan Abdülaziz zamanı (1861-76) ise, Seçmeci üslûbun egemen olduğu bir süreçtir. Aksaray’daki 1871 tarihli Valide Camii, bu yeni üslûbun tipik bir örneğidir. Sultan II. Abdülhamid’in (1876-1909) 1886’da Yıldız’da yaptırdığı Hamidiye Camii de aynı geleneğin uzantısıdır. Abdülmecid ve Abdülaziz dönemlerine, yine Balyan ailesi, başmimar olan Sarkis Balyan (1831-99) ile damgasını vurmuştur. II. Abdülhamid zamanında (1876-1909) İtalyan R. d’Aronco ve Fransız A. Valeury gibi mimarlar da Beşiktaş Şeyh Zafir Külliyesi, Mekteb-i Tıbbiye (Haydarpaşa Lisesi), Düyun-u Umumiye (İstanbul Lisesi), Yıldız Porselen Fabrikası, Eminönü ve Galata’daki Osmanlı Bankaları, Tarabya Huber Evi, Beyoğlu Botter Apartmanı ile aynı geleneği sürdürmüşlerdir. Sultan Abdülaziz’in 1865’de Sarkis Balyan’a (1831-99) yaptırdığı Beylerbeyi Sarayı yazlık olarak kullanılıyordu. 1871 yılında ise, Sultan II. Mahmud’dan yarım kalan eskisinin yerine yine aynı mimara Çırağan Sarayı’nı yaptırmış, bu yapı 1910 yılında yandıktan sonra yenilenerek ve genişletilerek otel olarak kullanıma açılmıştır. 19. yüzyılda yapılmış köşklerden oluşan Yıldız Sarayı, Sultan II. Abdülhamid’in Şale, Çadır ve Malta köşklerini eklettirmesi ile genişlemiş ve kendisinin sarayı olarak kullanılmıştır.

 Kentte yeni imar çalışmalarına duyulan gereksinim çerçevesinde 1864-65’da Galata surları yıkılmış, Galata Surları yakınındaki Şişhane Meydanı yapılmıştı. İtalyan Mimar Barborini’ye 1879-83 yıllarında yaptırılan Pera’daki Altıncı Daire-i Belediye, Türkiye’deki ilk belediye binasıdır. 1869’da, Grande Rue de Pera (İstiklâl Caddesi)’dan Mekteb-i Harbiye’ye uzanan iki yanı ağaçlıklı, yaya kaldırımlı geniş cadde yapılmış, sonraları bu cadde Şişli’ye kadar uzatılarak Büyükdere Caddesi adını almıştır. Taksim Kışlası yanında ve Tepebaşı’nda açılan iki park, İstanbul’un ilk parklarıydı. Aynı yıl kurulan Atlı Tramvay Şirketi’nin Eminönü-Aksaray ve Karaköy-Ortaköy arasında kurduğu ilk hatlar 1871’de hizmete sokulmuştu. Buna koşut olarak 1871-74 yıllarında Karaköy-Pera arasını kapsayan ve bugün “Tünel” adıyla bilinen İstanbul Metro Projesi de hayata geçirildi.

Artık eski saraylar, köşkler ve konaklar bahçeleriyle birlikte yıkılarak yerlerini askeri ve sanayi kuruluşlara bırakıyorlardı. Özellikle Eminönü, Haliç, Eyüp ve Fatih sanayi bölgeleri olarak gelişmeye başlamıştı. Bağdat Demiryolu’nun 1863’de tamamlanan İstanbul-İzmit bölümü yapılırken, Topkapı Sarayı çevresi de yıktırılmıştı. Kuşkusuz bu uygulamada, saltanat sarayının Topkapı’dan Dolmabahçe’ye taşınması da önemli rol oynamıştı. Sirkeci Garı, bu dönemde Alman Mimar A. Jasmund’a yaptırılmıştır. Haydarpaşa Garı ise, 1909 tarihinde H. Cuno ve O. Ritter adlı iki Alman mimarı tarafından yapılmıştır. 19. yüzyılda Boğaziçi, Beyoğlu, Nişantaşı, Kadıköy ve Adalar’da zenginlerin inşa ettirdikleri konutlar, geleneksel eğilimlerden tümüyle uzak, Avrupa’daki mimarî anlayışların uzantıları olarak görülebilirler.

Her cephesi ortasında bir çeşme, yanlarında mukarnaslı nişli oturma yerleri ve köşelerde madeni şebekeli sebiller görülen anıtsal bir örnektir. Cepheler ve saçaklardaki bezemelerde batı etkisi de görülür. Altın yaldızlı kalem işleri, renkli taş süslemeler, çiniler ve taş kabartmaların yanı sıra, şair Seyyid Vehbinin yazdığı övgüler de dikkat çekicidir.

 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 2176 kez gösterilmiştir.