Kaynakça

Akurgal, Ekrem, “Ancient Civilisations and Ruins of Turkey”, İstanbul 1978

Bean, George E., “Eskiçağda Güney Kıyılar”, İstanbul 1999.

Bean, George E., “Eskiçağda Menderes’in Ötesi”, İstanbul 2000

Kültür ve Turizm Bakanlığı WEB Sayfası: http://www.kulturturizm.gov.tr

Madran, Emre, "Cumhuriyet'in İlk Otuz Yılında (1920-1950) Koruma Alanının Örgütlenmesi -II",

ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, 1997, cilt:17, sayı:1-2,

Madran, Emre, Tanzimattan Cumhuriyet'e Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Tutum ve

Düzenlemeler, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını, Ankara 2002.

 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 2267 kez gösterilmiştir.