Resim

RESİM

Prof. Dr. Gönül Gültekin

Cumhuriyet dönemi resim sanatı Türkiye’nin siyasî, ekonomik, toplumsal ve kültürel yönden geçirdiği değişim ve yenileşmeye koşut olarak gelinen, her yeni bilinç aşamasında yeni bir gelişim göstermiştir. Atatürk düşün sistemi, Türk ulusunu, çağdaş uluslar düzeyine ulaştırmak için, ulusal kültürün yükseltilmesinde, güzel sanatların ulusal birlik duygusunu sağlayan, bütünleştirici ve kültür düzeyinin yansıtıcısı, ve kültürel üstünlükleri belirleyici rolünü önemsemiştir. Bu dönemde, devletin güzel sanatlara ilgisi ve desteği büyük olmuş, güzel sanatların her alanında başlatılan yenileşme çabası, resim sanatına da güçlü bir ivme kazandırmıştır. 1923’ten sonra, çağdaş sanat alanında yetişen Cumhuriyet ilk kuşak sanatçıları, Türk resminin modern evresini, Atatürk’ün modern Türk devletini kurma ereğine uygun olarak gerçekleştirmişlerdir. Türk resmi sonraki gelişmelerinde, batı çağdaş kültür ve sanat biçimlerini, kısa ve eş zamanlı katılımlarla yakalayabilmiştir.Atatürk ulusal sanatın yaratılması, güzel sanatların toplumda kökleşmesi, Türk ulusunun güzel sanatlara olan sevgisinin geliştirilmesinde yaygın halk sanat eğitimi programlarından yararlanmış, halk eğitimi için bir gereksinim olan çağdaş müzeciliğin temellerini atmıştır. Sanat kurumlarının oluşturulması ve yenileştirilmesi ile sanat eğitimi reformları bu dönemde ortaya konmuştur. Çağdaş Türk resmi, Atatürk döneminde atılan temeller üzerinde gelişmesini hızla sürdürmektedir.

 

 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 2588 kez gösterilmiştir.