Genel Eğitim Kurumlarında Sahne Sanatları Eğitimi

SAHNE SANATLARI EĞİTİMİ

Genel Eğitim Kurumlarında Sahne Sanatları Eğitimi

Sahne sanatları eğitimi; örgün eğitim kurumlarının programlarında resim, müzik ve edebiyat dersleri gibi bir ders olarak yer almış değildir. Ancak “temsil çalışmaları”, Türkçe ders programları içine yerleştirilmiştir.

 Okullarda tiyatro çalışmaları, eğitsel kol çalışmaları kapsamında, daha çok özel günlere ve kutlamalara yönelik “müsamere” çalışmaları olarak yerleşmiştir. Bu çalışmaların ilkeleri, eğitsel çalışmalara ilişkin yönetmeliklerle düzenlenmiştir. Eğitsel çalışma kapsamında, dar zamanlarda ve az sayıda öğrenciyi içeren bu tip etkinliklerde, oyun seçiminden çalıştırıcı bulunmasına kadar pek çok sorun ortaya çıkmaktadır.

Ortaöğretim kurumlarında eğitsel kol çalışması kapsamında yürütülen tiyatro çalışmaları son yıllarda, Millî Eğitim teşkilatı tarafından desteklenen, yarışma ve gösteri programları olan tiyatro şenlikleriyle destek bulmaya başlamıştır. Zaman zaman Kültür Bakanlığının, ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin Devlet Tiyatrolarını izlemelerini kolaylaştırıcı girişimleri olmuş, ancak bu işleyiş kalıcılaştırılamamıştır.

 1997-1998 öğretim yılında uygulamaya konan İlköğretim Programında, 4-8. Sınıflar için seçmeli derslerin arasında Drama dersine yer verilmiştir. Önceleri özel okullarda yaşam bulan drama eğitimi, devlet okullarında da uygulanmaya başlamıştır. Drama, önceden yazılmış hazır bir metin olmaksızın, katılımcıların kendi yaratıcı buluşları, özgün düşünceleri, öznel anıları ve bilgilerine dayanarak oluşturdukları eylem durumları ve doğaçlama canlandırmaları olarak tanımlanmaktadır. Drama, tiyatro değildir ama drama etkinliklerinde tiyatro tekniklerinden yararlanılmaktadır. Drama dersleri, örgün eğitimde sanat eğitimi alanının genişlemesini sağlamıştır.

Yaygın eğitim kapsamında sahne sanatları eğitimi olarak, TRT’nin kimi programlarını ve özel tiyatroları görmek mümkündür. Darülbedayinin açtığı yolda ilerleyen tiyatro etkinlikleri, devlet tiyatrolarının yanı sıra özel tiyatrolar, tiyatro toplulukları, amatör tiyatrolar eliyle sürdürülmüştür. 1960’lı yıllardan başlayarak özel tiyatrolar hızla çoğalmıştır. Üniversitelere bağlı amatör topluluk çalışmaları içinde pek çok sanatçı yetişmiş, oyunlar yazılmış, şenlikler düzenlenmiştir. Başarılı kimi özel tiyatrolar; sundukları ilginç oyunlar ve tanıttıkları genç oyuncularla seyirci topluluklarını buluşturarak tiyatro kültürünün gelişmesine katkıda bulunmuşlardır. Kuşkusuz, yaygın eğitim kapsamında sahne sanatları eğitimi veren en etkili kurum, Halkevlerinin Temsil Kolu olmuştur. Temsil kolu çalışmalarında güdülen amaç, ulusal tiyatro kültürünün yaygınlaştırılmasıdır. Halkevlerinin tiyatro çalışmalarında genellikle, yerli yazarların oyunları sahnelenmiştir. Pek çok gencin, tiyatro sanatçısı olarak yetişmesinde bu çalışmaların payı vardır. Tiyatro çalışmaları Halkevlerinde yaygınlaşmış, yalnız 1938 yılında 1700’den fazla gösteri yapılmıştır.

 
 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 1192 kez gösterilmiştir.