Sanat Eğitimcisi Yetiştiren Kurumlarda Sahne Sanatları Eğitimi

SAHNE SANATLARI EĞİTİMİ

Sanat Eğitimcisi Yetiştiren Kurumlarda Sahne Sanatları Eğitimi

Örgün eğitim dizgesine, sahne sanatları eğitimi başlı başına bir konu alanı olarak girmediği için sanat eğitimcisi yetiştiren kurumların oluşturulması da söz konusu olmamıştır. Ancak öğretmen yetiştiren kurumlarda, kimi derslerin bir bölümü, ya da ders dışı etkinlikler olarak bu tür çalışmalara yer verilmiştir.

Köy Enstitülerinde tiyatro çalışmalarının ve halk oyunlarının önemli bir yeri vardır. “Beden Eğitimi ve Ulusal Oyunlar” dersi programlarında yer almış ve ulusal oyunlar; ders saatlerinin de dışında, sabah jimnastiği, toplantı ve kutlama programları içinde, halk dansları eğitimi olarak uygulanmıştır. Ayrıca “temsil çalışmaları”, Türkçe dersi içinde özenle ele alınmıştır. Enstitülerde, temsil çalışmalarının amacı şöyle açıklanmaktadır: “Tiyatro başlı başına bir dil ve edebiyat okuludur. Enstitüde sık sık hazırlanıp oynanacak piyeslerden başka her sınıfta ayrı ayrı temsil çalışmaları yapılmalıdır…Burada maksat aktör yetiştirmek değil, her talebeyi tiyatro sanatından istifade ettirmektir”. Enstitülerin kapatılmasından sonra, bu çalışmaların izleri bir süre daha ilköğretmen okullarında yaşamaya devam etmiştir.

Günümüzde, öğretmen yetiştiren kurumlarda Drama çalışmaları başlatılmaktadır. 1982’de Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde başlatılan doğaçlama çalışmaları, eğitimde yaratıcı drama çalışmalarının da başlangıcını oluşturmuştur. 1997’de, drama derslerinin ilköğretim okullarına girmesiyle birlikte, 1998’de, eğitim fakültelerinin anasınıfı öğretmenliği ve sınıf öğretmenliği programlarına da bu ders konmuştur. Dramanın bir sanat alanı olması kadar, etkili bir öğretim tekniği oluşturması, eğitimin bütün alanlarında değer taşımasına ve yaygınlaşmasına yol açabilecektir.

 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 823 kez gösterilmiştir.