Değerlendirme

DEĞERLENDİRME

Günümüzde bütün ileri toplumların eğitimde hedefi, yaratıcı insan tipinin yetiştirilmesidir ve bu nedenle yaratıcılığın geliştirilmesinde en etkin alan olan sanat eğitimi giderek önem kazanmaktadır. 21. yüzyıl; insanın yaratıcı gücünün geliştirilmesine önem veren toplumların başarılı olacağı bir yüzyıl olacaktır. Kuşkusuz, sanat eğitimi hem bireysel, hem toplumsal açıdan önemli bir olgudur.

 Uygarlığın önemli bir ölçüsü de o ulusun sahip olduğu sanatçı sayısıdır. Sanatçıların çoğalması ise, tüm ulusu kaplayan nitelikli ve çağdaş bir sanat eğitiminin varlığına bağlıdır.

 Bu açıdan bakıldığında bugün eğitim sistemimizde bu anlamda bir sanat eğitimi henüz yapılandırılamamıştır. Okul programlarda resim, müzik dersleri ve Türkçeedebiyat derslerinin "kompozisyon" konuları, sorunları çok olsa da, bu gereksinimi bir ölçüde karşılamaktadır. Ayrıca okullarımızda seçmeli dersler kapsamında sanat alanları da yer alır ancak bu derslerin seçilme olasılıkları türlü nedenlerden ötürü çok zayıftır. Anaokullarında ise sanat etkinlikleri büyük ölçüde, bu konuda yeterli eğitimi almamış eğitimcilerle yürütülmektedir. Sanat eğitiminde ciddî bir yenilenmeye, yapılanmaya gereklilik vardır.

Böyle bir yenilenme hareketinde; sanat eğitiminin hedefleri, yasa ve yönetmeliklerde yapılması gereken değişiklikler, eğitim programları, öğretmen yetiştirme, okulun mimari yapısından sanat eğitimi ortamlarının donanımına dek tüm fiziksel koşullar, günün ve geleceğin koşulları, geçmişin deneyimleri bir bütün olarak dikkate alınmalıdır.

Her şeyden önce Atatürk ilke ve devrimlerinin önderliğinde işe başlamak gerekmektedir. Atatürk dönemi uygulamalarında sanat ve kültür yaşamının toplumda oluşması, gelişmesi, canlanması için her sanat alanında, hem çocuk ve gençleri ve hem yetişkinleri eğitici düzenlemelerin yapıldığı görülür. Bu dönemde gerçekleştirilen tüm uygulamaların dikkatle incelenmesi, örnek alınması, bugünün koşullarına göre yeni öneriler geliştirilmesi gerekmektedir.

 Atatürk'ün düşünce ve uygulamalarından çıkarılacak sonuç şudur: Bir ulusu "çağdaş uygarlık düzeyine" çıkarmak için öncelikle ve ivedilikle yapılması gereken; eğitim-kültür-sanat alanlarında, bilimin ve çağdaş uygarlık yöntemlerinin yol göstericiliğinde, ulusun tümünü kapsayan hizmetleri düzenlemektir. Türkiye'de artık her alanda uzmanlaşmış insan gücü vardır. Sanat, eğitim ve bilim alanlarında yetişmiş nitelikli, eğitimli, deneyimli insanların birikimlerinden yararlanmak yoluyla hedeflenen sanat eğitimi gerçekleştirilebilir.

 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 1094 kez gösterilmiştir.