Sunuş

Dipten Gelen Parıltı

Sunuş

Bodrum (antik Halikarnassos) her zaman ilginç cam ürünlerinin bulanabildiği bir yer olmuştur. Bunda yörenin Antik Çağ’dan bu yana faal bir ticari limana sahip olmasının ve çevresinde önemli yerleşim yerlerinin bulunmasının etkisi çoktur. Antik dünyada Doğu’dan, Mısır ve Suriye kıyılarından, adalardan ve Yunanistan’dan gelen ithal malzeme Halikarnassos Limanı’ndan Anadolu’ya çıkarılmış ve iç kısımlarda yer alan antik kentlere götürülmüştür. Ayrıca henüz açığa çıkarılmamasına karşın yerel cam atölyelerinin de buluntular açısından önemli olduğu bilinmektedir. Son 5-10 yıl öncesine kadar cam boncuk imal eden cam atölyelerinin Bodrum’da çalışıyor olması da bu kanıyı güçlendirmektedir.

İki ayrı salonda cam eserlerin sergilendiği Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesinde kazı, buluntu, satın alma ve bağış yoluyla müzeye kazandırılan birçok cam eser bulunmaktadır. Kuşkusuz bu eserlerin arasında, Serçe Limanı Cam Batığı Kazasında bulunan dünyanın en büyük İslâm Cam Koleksiyonu en önemli yeri tutmaktadır. Bu batık kazısına ilişkin yayın hazırlıkları son aşamasına ulaşmıştır. Çok yakında Serçe Limanı Cam Batığı bilim dünyasına ayrıntılı bir yayınla tanıtılacaktır.

Bu katalogda, Serçe Limanı Kazısında bulunan ve daha önce çeşitli yayınlarda tanıtılmış olan yapıtlarla Halikarnassos ve çevre yerleşmelerinden müzeye gelen yapıtlar ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Ben öncellikle, bu kataloğun yayımlanması için değerli yardımlarını esirgemeyen Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne minnetlerimi ifade ediyorum. Ayrıca bu kataloğu büyük emeklerle hazırlayan Müzemiz Arkeoloğu A.Aynur ÖZET’e, fotoğrafları çeken Koray OLŞEN, Gordian WURST, Donald FREY’e, Ünal ÖZFUÇUCU’ya ve yardımlarını esirgemeyen Gürşans UZALA’ya teşekkür ederim.

T.Oğuz ALPÖZEN
Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü

 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 3844 kez gösterilmiştir.