Giriş

Dipten Gelen Parıltı

Giriş

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’nde bulunan cam eserler kataloğunun hazırlanmasıyla, Antik Çağ’da Karia diye adlandırılmış Güneybatı Anadolu’daki bir bölgenin cam yapıtlarının incelenmesi amaçlanmıştır.

Türkiye’deki bütün müzelerde ve bazı özel koleksiyonlarda pek çok cam eser bulunmakta, bunların büyük bir kısmı depolarda korunmakta ve bilimsel çalışma yapmak isteyenler ne yazık ki bunlardan yararlanamamaktadırlar. Bugüne kadar ancak Afyon Müzesi Kataloğu (Lightfoot C.S., A Catalogue of glass vessels in Afyon Museum / Afyon Müzesindeki Cam Eserler Kataloğu. British Institute of Archaeology at Ankara. Monograph No. 10. Oxford 1989) ile Ankara, Adana ve Antakya Müzeleri cam buluntuları ile ilgili makaleler yayımlanmıştır. Özel koleksiyonlara ait yayınlar ise Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikaları Cam Eserler Kataloğu ve Hüseyin Kocabaş Koleksiyonu Cam Eserler Kataloğu ile Yüksel Erimtan Koleksiyonu Kataloğundan oluşmaktadır. Kazı buluntularına dayanan bugüne kadar yapılmış en kapsamlı çalışma Sardis Kazısı cam buluntuları yayınıdır. Kimi zaman kazılarda ele geçen cam eserlerden bazıları da kazı raporlarında söz konusu edilmiştir. Ancak bugün için yukarıda saydıklarımızın dışında, ülkemizde geniş kapsamlı, gerek kazı gerekse müze eserleri ile ilgili hazırlanmış kitaplara rastlanmamaktadır. Bu boşluğun ancak küçük bir kısmını doldurmak amacıyla Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’nde bulunan cam eserlerin incelenmesi ve bunların bir katalog haline getirilmesi düşünülmüştür.

Halen Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’nde korunmakta olan Kaunos, Stratonikeia, Euromos, Müskebi, Kaş kazısı buluntularının yanı sıra Marmaris, Milas, Muğla, özellikle Muğla’nın Yerkesik köyü ile Bodrum Yarımadası Kızılağaç Köyü Kayırlı yöresi gibi örenyerlerinden müzeye getirilen eserler ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bu durumda Yerkesik köyü ile Kızılağaç yakınlarında birer antik yerleşme ve çevrelerinde nekropol alanları olması gerekmektedir. Müzeye çeşitli tarihlerde gelmiş cam eserler için envanter kayıtlarında Milas, Marmaris vb. ilçe adları bulunmaktadır. Buluntuların hangi ören yerine ait olduğu belirtilmemektedir. Bu konu çalışmalarda büyük eksiklik yaratmaktadır. Ancak kazı buluntuları kesin sonuçlar vermekte, bazı bilgiler edinmemizi sağlamaktadır. Örneğin Kaunos cam buluntuları üzerinde yapılan çalışmalar, Geç Helenistik Çağ’da Kaunos’a cam ithal edildiğini kesinleştirmektedir. Roma Çağında Karia Bölgesi’ne Ege’den yerel cam ürünlerin getirildiği tezi güçlenmiştir.

Bu çalışmalar sırasında her türlü kolaylığı gösteren Müze Müdürü T.Oğuz Alpözen’e ve Müdür Yardımcısı M.Aykut Özet’e, slaytları çeken Koray Olşen’e, Gordian Wurst’a ve Serçe Batığı cam eser fotoğraflarını çeken Donald Frey’e teşekkür etmek isterim.

A.Aynur ÖZET
Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Arkeologu

 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 4146 kez gösterilmiştir.