Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi

Dipten Gelen Parıltı

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi 1964 yılında Bodrum Kalesi’nde kurulmuştur. Aradan geçen zaman içinde ilk aşamada Bodrum Kalesi’nin restorasyonu sürdürülmüş, daha sonraları kaledeki mekânlar değerlendirilerek sergileme salonları oluşturulmuştur. Halen Bodrum Müzesi’nde 14 sergileme salonu bulunmaktadır. Adından da anlaşılacağı gibi sergilemelerde ağırlıkla sualtı eserlerine yer verilmektedir.

Müzede cam eserlerin kronolojik olarak sergilendiği Cam Salonu Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikaları’nın katkılarıyla 1986 yılında açılmıştır. Bodrum Müzesi cam koleksiyonu ile ilgili genel bir bilgi verilen bu salonda yapıtlar karanlık bir mekânda alttan verilen ışıklarla aydınlatılarak sergilenmiştir. Bu sergileme yöntemiyle camlar üzerindeki tüm izleri ve renkleri rahatlıkla görmek olasıdır. M.Ö. 14. yüzyıldan M.S. 11. yy.a kadar cam örnekler bir sıra içinde sergilenmiştir. Ayrıca bu salonda duvar içindeki bir oyuğa monte edilmiş bir akvaryum bulunmaktadır. Bu akvaryum içinde bir sualtı kazısının nasıl yapıldığını gösteren, küçük boyutta olmasına karşın, tüm ayrıntıların seçilebildiği bir maket bulunmaktadır.

Uluburun Kazısında 1984-1995 yılları arasında bulunmuş olan tüm yapıtlar 1999 yılında açılması planlanan Uluburun Batığı Salonunda sergilenecektir. Texas A.M. Üniversitesi ve Sualtı Arkeoloji Enstitüsü adına önce Prof. Dr. George F. Bass başkanlığında, daha sonra Dr. Cemal Pulak başkanlığında yapılan kazılarda M.Ö. 14. yüzyıla tarihlenen dünyanın en eski batığı araştırılmıştır. Bu batık 1982 yılında Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü T.Oğuz Alpözen başkanlığındaki bir ekip tarafından bulunmuş ve tarihlenmiştir. Geminin yükü daha çok bakır külçelerden oluşmuştur. Bunun yanı sıra saf kalay, reçine ve 150’yi aşkın kobalt mavisi, turkuvaz ve lavanta renkli yuvarlak yassı cam külçeler de vardır. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’nin en eski cam buluntusu da bu cam külçelerdir.

Bodrum Yarımadası’nın en batı ucunda Turgutreis Beldesi açıklarındaki Yassıada’da 1967-1969 yılları arasında Pennsylvania Üniversitesi adına Prof. Dr. George F. Bass başkanlığında 36-42 m. d

erinlikte M.S. 4-5 yy. başlarına ait Geç Roma Batığında kazılar yapılmıştır. Bu kazıda çok sayıda amphoranın yanı sıra sağlam olarak tek bir cam sürahi ele geçmiştir. Bu sürahi halen Cam Salonunda sergilenmektedir.

1961-1964 yılları arasında Prof. Dr. George F. Bass başkanlığında bir kurul tarafından arkeolojik kazısı yapılan M.S. 7. yy. Doğu Roma Gemisi, 1997 yılında, önceden sergi salonu olarak kullanılan eski bir şapelde, 1/1 ölçeğinde yeniden kurulmuştur. Gemi yeniden kurulurken, kazı sırasında uzmanlar tarafından saptanan ölçüler kullanılmıştır. Bu salonda gemide bulunan orijinal eserlerin yanı sıra, bu eserler örnek alınarak yapılan düzenlemeler de sergilenmektedir. Bu geminin İmparator Heraklius’un Perslerle yaptığı savaşa ordunun gereksinimi olan erzakı taşıdığı, ancak geminin Yassıada açıklarında bulunan bir sığlığa çarparak battığı belirlenmiştir. M.S. 7. yy. Doğu Roma Gemisi kazısında tek bir kırık cam şişe bulunmuş olup salonda sergilenmektedir.

1977-1979 yılları arasında Prof. Dr. George F. Bass başkanlığında Marmaris’in 24 mil batısındaki Serçe Limanında 32 m. Derinlikte bir batık geminin bilimsel araştırma ve kazısı yapılmıştır. Yapılan kazılar sonucunda M.S. 1025 tarihinde batan geminin iki Latin yelkenli, 16 m. uzunluğunda, 5 m. eninde ve 35 ton yük taşıyabilecek kapasitede olduğu anlaşılmıştır. Geminin ambarına sepetler ve çuvallarla istiflenmiş olan cam külçeler ve kırık camlar bu geminin bir ticaret gemisi olduğunu, kırık camların yanı sıra, amphoralarla mal olarak kuru üzüm ve sumak taşıdığını göstermiştir. Gemi bakır sikkeler, altın Fatımi sikkeleri ve üzerlerinde Fatımi Halifelerinin adları yazılı cam sencelerin incelenmesi sonucunda tarihlenebilmiştir. Yukarıda sözü edilen salon, Serçe Limanı Cam Batığına ait ahşap kalıntılar, cam malzeme ve geminin diğer buluntularının sergilenebilmesi için, T.C. Kültür Bakanlığı tarafından özel olarak yaptırılmıştır.

 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 9036 kez gösterilmiştir.