Orta Roma İmparatorluk Çağı (M.S. 2. ve 3. Yüzyıl)

Dipten Gelen Parıltı

Orta Roma İmparatorluk Çağı (M.S. 2. ve 3. Yüzyıl)

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’ndeki Orta Roma İmparatorluk Çağına tarihlenen eserler M.S. 1. yüzyıl sonundan başlayarak tüm M.S. 2. yüzyılı kapsayan ve M.S. 3. yüzyıla kadar süren evrede yapılmışlardır. Kazı dışı yollarla müzeye gelen eserleri tarihlemekte çok zorluk çekilmektedir. Cam yapıtların bazı tipleri çok sevilerek tüm Roma İmparatorluk Çağında kullanılmış, bazı tipleri de bir süre sonra imalattan kaldırılmıştır. Bodrum Müzesi’nde Orta Roma İmparatorluk Çağına tarihlenen içki kapları bulunmaktadır. Ayrıca müze koleksiyonunda yer alan kaideli ve kaidesiz kâseler günlük olarak kullanılan eşyalardır. Bodrum Müzesi’ndeki bezemeli sürahi o çağın kullanılan lüks malları arasına girmekteydi.

Müze koleksiyonunda tek bir minyatür küp bulunmaktadır. Bu minyatür küplere Anavarza kazılarında da rastlanmıştır. Bunların, içindeki parfümlerle birlikte armağan olarak mezarlara bırakıldıkları bilinmektedir (M.Stern, 1989:602 res.11).

Günlük yaşamda sofra eşyası olarak kullanılan küresel ve silindir gövdeli şişelerle, malzeme depolamak için kullanılan kare şişelerden Bodrum Müzesi’nde birer örnek bulunmaktadır.

Bunlar arasında küresel gövdeli, yaka ağızlı tek bir şişe, Karia Bölgesi çevresinde bir atölyede imal edilmiş olmalıdır. Bir başka silindir gövdeli küçük şişe Kaunos kazısında bir mezarda bulunmuştur. Bu tip şişelerin büyük olanları ilaç depolamak, küçük olanları parfüm koymak için yapılmıştır. Suriye’de bir eczacıya ait mezarda benzer şişeler bulunmuştur (bkz. M.Stern, 1989: 603-604). Marmaris’te bir grup eserle birlikte bulunan silindir gövdeli büyük şişe, lüks yapıtlara bir örnektir. Silindir gövdeli bu şişe ile birlikte M.S. 1. yüzyıla tarihlenen dilimli bir kâse de ele geçmiştir. Doğaldır ki bu eserler toplama olup ayrı yerlerde bulunmuşlardır. Bu kulplu, silindir gövdeli şişe ya da surahi, o çağda sofra eşyası olarak günlük yaşamda kullanılan kaplardandır. Bu tür bazı yapıtlar, kremasyon sonucu oluşan küllerin korunması için kullanılan urna’lar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu urna’lara daha çok Orta Avrupa’da rastlanmaktadır (D.B. Harden, 1988: 96-97 fig.38-39). Bu yapıt Bodrum Müzesi’nin güzel eserleri arasında yer almaktadır.

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’nde tek bir kare şişe bulunmaktadır. Kare şişeler M.S. 2. yüzyılda malzeme depolamak için kullanılan çok yaygın bir tipin bilinen örneğidir. Müzedeki bu kare şişe, yarım kalıba üfleme yöntemi ile yapılmıştır. Taban kısmında ortada yer alan kabartma yivlerin çevresinde dört adet kabara bulunmaktadır.

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’nde yer alan Orta İmparatorluk Çağı yapıtları arasında parfüm şişeleri diğer şişelere oranla daha çoktur. Bunlar kendi başına ayakta durabilecek formda yapılmış, şamdan tipi unguentariumlardır. Özellikle çok yaygın bir tip olan konik biçimli yapıtlar ile çan biçimli, üçgen ve yassı üçgen gövdeli parfüm şişeleri vardır. Hepsi serbest üfleme yöntemiyle yapılmış ve açık mavi-yeşil renklidir. Bunlar antik kentlerdeki pazar yerlerinde, dükkânlarda, içlerindeki ürünle birlikte pazarlanan ve günlük yaşamda kullanıldığı kadar mezarlara armağan olarak konmak üzere satılmış yapıtlardır. Hepsi kısa zamanda yapılmış, çok pahalı olmayan basit yerel üretim eşyalarıdır.

Bodrum Müzesindeki M.S. 2. yüzyıl yapıtları, genel olarak sofra eşyası ya da malzeme depolamak için yapılmış; Karia Bölgesinde veya yakın çevrede, örneğin Ege Bölgesi’nde imal edilmiş günlük kullanıma dönük kaplardır.

 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 5955 kez gösterilmiştir.