Kısaltmalar

Kısaltmalar

A
 Archaeology
AA Archaeologischer Anzeiger
AJA American Journal of Anzeiger
AW Antike Welt
ANAT Anatolia
Anat St. Anatolian Studies Journal of The British Institute of Archaeology at Ankara.
BAR British Archaeological Reports
Belleten Belleten, Türk Tarih Kurumu, Ankara.
Jh Jahreshefte Wien
JAOS Journal of The American Oriental Society
JGS Journal of Glass Studies
Op. Arch. Opuscula Archaeologica
TAD Türk Arkeoloji Dergisi, Ankara.

 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 3527 kez gösterilmiştir.