Şuayb Şehri Harabeleri

Uygarlığın Doğduğu Şehir: Şanlıurfa

Şuayb Şehri Harabeleri

Harran'dan Han el-Ba'rür Kervansarayı'na ulaşan şose yol, kuzey doğuya doğru devamla 10 km. sonra Harran ilçesine bağlı Özkent Köyü adıyla anılan tarihi Şuayb Şehri harabelerine varmaktadır. Henüz arkeolojik kazılar yapılarak tarihi aydınlığa kavuşturulmamış bu kentteki mevcut mimari kalıntıların Roma devrine ait olduğu tahmin edilmektedir. Oldukça geniş bir alana yayılan bu tarihi kentin etrafı, yer yer izleri görülen surlarla çevrilidir. Kent merkezinde çok sayıdaki kaya mezarı üzerine kesme taşlardan yapılar inşa edilmiştir. Tamamı yıkılmış olan bu yapıların bazı duvar ve temel kalıntıları günümüze kadar gelebilmiştir.

Tektek Dağları'ndaki Soğmatar, Kasr-ül Benat gibi yerleşmelerde çok sayıda Süryânice yazıt bulunmasına karşın, bu yerleşmelerden çok daha büyük olan Şuayb Şehri harabelerinde, Süryânice yazılı sadece bir mezar taşının bulunması araştırılması gereken bir konudur. 1967 yılında J.B. Segal tarafından görülerek yayınlanan bu taşta: “Bu MAKİL'in mezarıdır. ....'in ve ......'in elleriyle ......” yazısı okunmaktadır.

Halk arasında Şuayb Peygamber'in bu kentte yaşadığına ve kentin adını Şuayb Peygamber'den aldığına inanılmaktadır. Kalıntılar arasındaki bir mağara Şuayb Peygamber'in Makamı olarak ziyaret edilmektedir.

 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 2906 kez gösterilmiştir.