Enver Malkoç - Bilişimin Karikatürü

Karikatür ve Bilişim

Enver Malkoç

Bilişimin Karikatürü

Karikatür sanatının, kültür yaşamımızı şekillendiren tüm somut ve soyut kavramların yapısal gelişimine olumlu etkisi, en azından diğer sanatlardan daha üst düzeydedir. Buna dayanarak, karikatürün bilişim teknolojisinin gelişiminde de etkin bir partner olduğu gerçektir.

Dünya kültürünün zenginleşmesinde, özellikle son yıllardaki etkin rolü gözönüne alındığında, bilişim teknolojisinin ve onun tüm türevlerinin korkunç etki girdabına, doğal olarak karikatür sanatının da katılması beklenebilir. Ancak unutulmamalı ki, insanlığın toplumsal gelişimine ve kültürel düzeyinin olumlu yönde hızla ivme kazanmasına, özellikle politik ve kara mizah karikatürlerinin sarsıcı etkileri vardır. Bu etkileşim, bilgi ve bilişim çağında da aktivitesini sürdürmektedir doğal olarak. Geçtiğimiz yüzyılda gördük ki, karikatürsüz gazete ve dergi, karikatürsüz televizyon, karikatürsüz reklam ve tanıtım, karikatürsüz kitap, karikatürsüz politika, karikatürsüz tarih, karikatürsüz barış ve savaş bile olmuyor. Eh!, doğal olarak karikatürsüz internet de olmaz...

Karikatürsüz internet olmaz da, internetsiz karikatür olur mu? Karikatürün hem içerik hem de görsel olarak teknik altyapısının oluşturulmasında, görsel eğitim kurumları, medya ve kitlesel mizah potansiyeli vb. doğal etkenlerin yanısıra bilişim çağının sarsıcı nimetleri ve dolayısıyla internetin engin gücü de üst düzeyde etkiye sahiptir. Ya da; “Karikatür mü bilişim teknolojisinin gelişmesinde daha çok rol oynar, yoksa, bilişim teknolojisinin ürünleri mi, karikatür denen hırçın çocuğun büyüyüp serpilmesine daha fazla etki yapar?” sorusuna bir çizer olarak taraflı yanıt verebilirim, ama, bildiğim bir gerçek var ki, hiçbir teknolojik ürün, hatta, en hızlı bilgisayarın devrelerinde dolaşan ürkütücü bilgi akımı bile, iyi bir karikatürün insan beynindeki ilk büyüleyici etkileri kadar güce sahip olamaz. Bilişimin gücü, çapı, cüssesi belli... Ama karikatür, bilişimi çok rahat döver!..

 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 2994 kez gösterilmiştir.