Semih Poroy - Bilginin Taşınması

Karikatür ve Bilişim

Semih Poroy

Bilginin Taşınması

Bilginin taşınması konusu, insanlığın uğraştığı en eski sorunlardan biridir.

VI. yy’da yaşamış olan Papa Gregorius Magnus şöyle diyordu: “Yazı nasıl, okuma bilenin işine yarıyor, resim de ne okumasını, ne de yazmasını bilenin işine yarar.”

Bu söz temelde dinsel bilginin taşınması konusunda söylenmiş bir sözdür ve bu anlamda konumuz dışında kalması daha iyidir. Yine de görsel anlatımın önemini vurgulaması bakımından önemli bir bildiri taşır.

Okuma yazma bilenlerin çok az olduğu Ortaçağ dünyasında, bildiri iletmek için görsel anlatımın kullanılması, anlaşılabilir bir şeydir.

Zaten, karikatür sonradan, kutsallıklarla, tabularla dalgasını geçerek, ana gereç’i olan “çizgi”nin dinsel propagandaya alet edilmesinin acısını çıkarmıştır.

Karikatür, derdini çizgiyle anlatan, bu nedenle sınır tanımayan bir mizah türüdür. Yeni Zelanda’da çizilen bir karikatür Nijerya’da anlaşılabilir; İspanya’da çizilen bir karikatür Papua-Yeni Gine’deki bir soruna dikkat çekebilir; Türkiye’de çizilen bir karikatür çizerini mahkemeye düşürebilir.

Karikatürün, bu etkileri sağlayabilmesi için yalnızca çizilmesi yetmez; hızla kalabalıkların önüne çıkması gerekir. Bana göre en kötü karikatür, çelişkilerini yüksek sesle dile getirenler tarafından da kullanılıyor. Çünkü, kapitalizmin, kendi buluşu sandığı şey, gerçekte, insanlığın ortak aklının bir sonucudur.

Çizgi, yüzyıllar boyu bilginin taşınmasına yardım etti; şimdi bilgi, çizginin taşınmasına yardım ediyor. Karikatür, bilimsel bilgiyi kullanarak, insan soyunun sahte bilgilerle yanıltılması sorunu ile alay etmeyi sürdürecektir.

 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 2944 kez gösterilmiştir.