Oğuz Gürel - İnternet ve Karikatür

Karikatür ve Bilişim

Oğuz Gürel

İnternet ve Karikatür

Son yıllarda gerek ülkemizde gerekse dünya da baş döndürücü bir hızla ilerleyen teknoloji kullanımı ve buna paralel gelişen İNTERNET kullanımı beraberinde yeni sorunlar getirse de hayatımızı kolaylaştıran ve hızlandıran yönüyle vazgeçilmez oldu. Bilginin artık kolay ulaşılırlığı yine beraberinde yepyeni sektör ve uğraşların doğmasına da öncülük etti. Zaten moda deyimle gittikçe global bir köy haline gelen ve küreselleşen dünya, İNTERNET kullanımının çok hızlı bir şekilde yaygınlık kazanmasıyla daha küçüldü diyebiliriz...

Teknolojinin bu inanılmaz hız ve gelişimi hayatın pek çok alanını etki ve kuşatma altına aldığı gibi karikatür ve pek çok sanat dalını da etkiledi. Pek çok sanat eserinde teknoloji hem kullanım, hem de konu itibariyle yer aldı. Yıllardır alışılmış olduğu gibi karikatürün yayınlanma alanı sadece belli sınırları olan basın-yayın organları olmaktan çıkarak sanal aleme taşındı. Bugün hem ülkemizde hem de dünyada artık günlük karikatürle ilgili web sayfalarına rastlamaktayız. İNTERNET’in sınırsız diyebileceğimiz özgürlük alanı karikatürde çok yeni sorunların ve konuların işlenmesine öncülük ve önderlik ediyor. Üstelik dünyada gazetelerin tirajları gittikçe ya düşmekte, ya da yerinde saymaktadır. Oysa gelişmiş ülkelerin neredeyse nüfusunun yarısından fazlası İNTERNET kullanıcısıdır.

Basın karikatürünün sınırları hep EDİTORYAL karikatür şeklinde özetlenirken, İNTERNET bu tip konu ve tarz sınırlamalarının olmadığı bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır... Elbette bu sınırsız özgürlük alanı karikatürün sanal alemde daha fazla gelişeceği gibi bir izlenim uyandırmamalıdır. Fakat çok yakın zamanda ve kısa bir sürede hayal dahi edilemeyecek fırsatları karikatürün emrine sunduğu bir gerçek olarak karşımızdadır. Ayrıca gazete okurları yüz binlerle ifade edilirken, İNTERNET kullanıcıları milyonlarla ifade edilmektedir. Karikatürün daha fazla insan ya da kitleye ulaşması eğer amaçsa İNTERNET bunu da sunmaktadır. Bugün dünya da pek çok karikatürcünün kişisel web sayfasının olması bile gelinen noktayı işaret etmektedir. Karikatürün İNTERNET üzerinde geniş kitlelere ulaşmak amacıyla yayınlanması, sınırlarının genişlemesi, daha fazla izleniyor hale gelmesi vb. noktalar bizzat karikatürcülerin bu konulara el atması ile ilerleme şansına sahiptir... Yoksa İNTERNET bize hazır ve fazlası ile standart şekli ile kolaycılık tehlikesini aşılayabilir. Burada asıl üzerinde durulması gereken İNTERNET in sunduğu olanakları karikatürün sınırlarını geliştirip geliştirmediğidir. Sadece karikatürde değil hiçbir sanat dalında teknoloji altyapı olmamalıdır. Bu konuya örnek olarak geçtiğimiz yıllarda ülkemize AYDIN DOĞAN VAKFI karikatür yarışması için çağrılı gelen bazı çizerlerin görüşlerini verebiliriz:

“Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin asla bir kalemin yerini tutamayacak” BAS MİTROPOULOS

“Belki gelecekte bu teknoloji pek çok şeyi değiştirecek ama yine de gençlerin önce kalem kullanmayı öğrenmeleri lazım.” JOHN JENSEN

“Aletler sadece düşüncelerimizi ifade etmeye yarıyor. Önemli olan yapmak istediğin şeyi nasıl anlattığın. Teknoloji çok hızlı bir gelişim içerisinde sanatın bu kadar hıza ayak uydurup şekil değiştireceğine inanmıyorum. Sadece sanat yapmanın koşulları değişiyor” GÜRBÜZ DOĞAN EKŞİOĞLU

“Sanatçı teknolojiye teslim olursa sanat ortadan kalkar” HÜSAMETTİN KOÇAN

Önümüzdeki yıllarda İNTERNET ve onun getirdiği olanaklar, yeni ufuklar, yeni sorunlar pek çok sosyoekonomik şartlarında etkisiyle daha üst seviyelere çıkacaktır. Teknoloji ile birebir veya koşut gidebilmek sanat ve sanatçı için olmazsa olmaz bir koşul değildir. Fakat en azından yeni teknolojilerin getirdiği fırsatlara da bir tutuculukla bakmamak önkoşul olmalıdır.

 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 3329 kez gösterilmiştir.