Stephen Mumberson - Karikatür ve Bilişim

Karikatür ve Bilişim

Stephen Mumberson

Karikatür ve Bilişim

Tıpkı fotoğraf makinesi gibi bilgisayar da gerçeküstü korkular ve abartılı iddialara hedef olan bir makine. Bilgisayarın gelişim hız ise öyle başdöndürücü ki kimse gelecekte ne olacağından emin değil. Fakat karikatür üzerinde etkisi olacak olan bazı belirtiler ve yeni çalışmalar var.

Dijital eserleri eleştirenler genellikle bu eserlerdeki duygusal içeriğin eksikliğini işaret ederler. Fakat benim düşüncem bu tip eleştirilerin bireysel yetenekler ve hayalgücünden kaynaklandığı yolunda.

İyi bir dijital imaj çizimin temel gerekleri ve yeteneklerine olduğu kadar makine içindeki devre veya yazılımlara da bağlıdır. Teknolojik ilerleme her zaman yeni formlarda çalışmalara yol açacaktır, fakat hiçbir teknoloji tek başına değişimin motoru olamaz. Modern çağda karşımıza sık sık çıktığı üzere gelişme için gerekli araçlar her zaman var olmuştur, ancak kavramsal ve felsefi fikirler buluşana kadar bu teknolojinin uygulamalı şekli görülmez. Teknolojilerin yeni yaklaşımlar ya da değişik uygulamalar yaratması ancak kültürel algıların değişimiyle gerçekleşebilir.

Karikatür geleneksellik ve kural takıntısıyla sınırlandırıldıklarında etkilerini kaybedip ne bugün ne gelecek ne de geçmişi yansıtabilirler. Çağdaş bir karikatürist, değişik sunum formları ve elektronik araçlarla uğraşmaya hazırlıklı olmak zorundadır. Artık bu alanda bir çalışma sadece yayıncılık alanında kalmamalı, gelişen internet ve sanal yayıncılık dünyasını da tanımalıdır.

İnternet ve yeni bilgi teknolojileri ile gelen yenilik ise karikatüristin orijinal eserinin hem sabit olmayan geniş bir anlama hem de diğer yazarların yeniden yorumlamalarına açık oluşudur. Her dönemde, herhangi bir imaj, yeteneği olanlar tarafından kopyalanmış, değiştirilmiş ve yeniden yorumlanmıştır. Günümüz teknolojilerinin farkı ise karikatürün yazılım sayesinde artan üretim hızı ve bunun için ise çok sınırlı bir yetenek gerektiriyor olması. Buna ek olarak bir eser internet üzerinde, iz bırakmadan ya da telif hakkı yasalarından bağımsız olarak çok değişik coğrafi konumlardan uzaktan erişime ve değiştirilmeye açık olabiliyor. Eseri kontrol edebilmek güçleşiyor.

Bireyin öznel görüşünün konumu sorgulanmakta. Erişime açık alandaki bir eserin değiştirilmeye ve yeniden işlenmeye karşı artık güvenli olmadığı biliniyor. Mizahi bir imajın yönü ve hedefine birilerinin müdahaleleriyle gölge düşürülüyor.

Modern karikatüristin çalışmaları değişecek ve karikatürist reaksiyonu daha hızlı, işinin daha fazla bilincinde ve daha yaratıcı bir sanatçı olmaya ihtiyaç duyacak. Yeni teknolojilerin tamamıyla başa çıkmak zorunda kalacak. Yeni dünyanın karikatüristinin herhangi bir olay ya da gelişmeye panoramik bir bakış açısıyla bakması, değişik formlarda hızla iş üretmeye hazır olması gerekecek.

Yeni teknolojilerle karikatürist yaratıcı olmak ve kendini düzenli olarak yeniden keşfetmek, tarzından ziyade tavırlarıyla tanınır olmak, kolaylıkla tahmin edilebilir olmamak zorunda. Kolaylıkla taklit edilebilen yaratıcı biri değil, başkalarıyla bir web sitesi üzerinden çalışabilir bir karikatürist geleneksel ve modern çeşitli araçlarda kendini gösterebilir.

Karikatüristin gelecekteki çalışmaları neyi içerirse içersin, bilgisayar bunun mutlaka içinde olacaktır. Birileri bunun için ya da bunun aleyhinde çalışsa da yeni teknolojiler her zaman olacaktır. Bu zoraki bir sevgi olsa da karikatüristin bilgisayarı sevmesi gerekecektir. Bu genişletmeyi ve karikatüristin araçlarına eklemeyi öğrenmemiz gereken bir teknoloji.

 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 2694 kez gösterilmiştir.