Çevredeki Yerleşimler

Yalnızca bir bölümünü kısaca tanıtmaya çalıştığım Göreme Vadisi’ndeki kırk civarında kiliseye ek olarak Göreme Milli Parkı sınırları içinde yer alan Avcılar, Çavuşin, Eski Zelve, Uçhisar, Avanos ve Ürgüp ile Nevşehir çevresi çeşitli dönemlere ait eserlerle ve doğal güzelliklerle donatılmıştır. Göreme’ye 3 km. uzaklıktaki Uçhisar, özellikle manzarası, yeraltı geçidi ve güvercinlikleri ile dikkat çekicidir. Nevşehir-Kayseri yolundan 1 km. içeride yer alan Ortahisar, çevresinde kurulduğu kale biçimli yüksek kaya kütlesi, dar yolları, yer altı geçidi ve iki kilisesinin (Harım ve Sarıca) yanı sıra, yakın çevresindeki kiliseleri ile ilginç bir kasabadır. Bölgede yüzyıllardır sürdürülen bağcılığa bağlı olarak şarabı da oldukça ünlü olan Ürgüp, yöreye özgü evleri ile önemli bir turistik merkezdir. Göreme’ye 2.5 km. uzaklıktaki Çavuşin, yörenin en erken tarihli örneği olan ve 8. yüzyıla tarihlenen Vaftizci Yahya Kilisesi’nin kalıntıları dışında, köy çıkışındaki, Göreme Tokalı Kilise’den sonra en zengin freskoları barındıran Kilisesi ile özel bir konuma sahiptir. Zelve Vadisi yakınındaki Paşabağ manzarası, erozyon nedeniyle terkedilmiş Eski Zelve değişik peri bacaları, manastır ve kiliseleri (özellikle Üzümlü ve Geyikli) ile bölgenin önemli yerleşmeleridir. Avanos ise çömlekçiliği ile ün kazanmıştır; yakınındaki Özkonak yeraltı kenti de görülmeye değerdir. Avanos’un güneydoğusundaki, muhtemelen 13. yüzyılın 2. çeyreğine ait Sarı Han, karma tipteki plân şeması, girişin üstündeki mescidi ve portalindeki bezemeleri ile Selçuklular zamanının önemli şehir dışı hanlarından biridir.

Göreme Millî Parkı’nın yakın çevresinde de önemli Bizans ve Türk dönemi yerleşmeleri karşımıza çıkmaktadır. Ürgüp’ün güneyindeki Mustafapaşa (Sinasos) da önemli bir Bizans yerleşimidir. Güneyinde yer alan Taşkınpaşa ise, çevresindeki kiliselerin dışında, özellikle yerleşimdeki Cami, Medrese ve iki türbeden oluşan Karamanoğulları Beyliği’ne ait Taşkın Paşa Külliyesi ile önem taşımaktadır. Kitabesi bulunmayan yapı topluluğu, cami avlusundaki 1342 ve 1351 tarihli türbeler tarihleri dikkate alınarak 14. yüzyıl ortalarına yerleştirilir. Caminin bezemeli ahşap mihrabı Ankara Etnografya Müzesi’nde sergilenmektedir. Nevşehir’in güneyindeki Kaymaklı ve Derinkuyu, yer altı kentleri ile ilginç yerleşimlerdir. Doğudaki Soğanlı Vadisi ise, farklı mimarî ve süsleme özellikleri gösteren çok sayıdaki manastır ve kiliseleri ile yörenin Göreme’den sonra en önemli Bizans merkezlerindendir.

 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 1091 kez gösterilmiştir.