Hititlerin Başkenti

İ.Ö. 1700’lerden başlayarak kent, İmparatorluk Çağı (İ.Ö. 1450-1180) sonlarına kadar Hititlerin başkenti olmuştur. Hattuşaş’ı çevreleyen ilk surların İ.Ö. 16. yüzyıl başlarında yapıldığı sanılmaktadır. Bununla birlikte kent, Kral III. Tudhaliya zamanında (İ.Ö. 1400-1380) Kaskalılar tarafından tahrip edilmiştir. Bu tahribatın yaraları kısa sürede sarılmış ve kent yeniden surları ile birlikte kurulmuştur. Eski (Aşağı) kentin kapladığı, kuzeydeki Büyük Tapınak ile orta kesimdeki Büyük Kale (Akropolis) arasındaki alan Hattiler zamanını da kapsayan Şehir Devletleri Döneminde (İ.Ö. 2000-1750) ve Eski Krallık zamanında (İ.Ö. 1750-1450) iskân görmüştür. Güneydeki Yukarı Kent ise surlarla çevrilerek İmparatorluk Çağındaki ana yerleşim bölgesini oluşturmuştur. Oldukça iyi durumdaki sur duvarları, yaklaşık 6 km.lik bir alanı kuşatmaktadır. Hitit Devleti, Traklar tarafından İ.Ö. 1180 yılında Hattuşaş’ın yıkılmasıyla ortadan kalkmıştır.

Hattuşaş’ta görülmeye değer yerler arasında; Büyük Tapınak, Büyük Kale, Kral Kapısı, Sfenksli Kapı, kuzeyindeki Üç Tapınak, Dehliz (Potern), Sfenksli Kapı yakınındaki Sur Duvarları, Aslanlı Kapı ile Müze Binası; 2 km. kuzeydoğusundaki Yazılıkaya sayılabilir.

Yerleşim dokusu ve yapılar dikkate alındığında; surlarla çevrilmiş kuzeyde Aşağı Kent’teki ilk kalıntı, Assur Ticaret Kolonileri Çağına, İ.Ö. 19.-18. yüzyıllara ait yerleşimdir. Güneydoğusunda ise, Hatti Gök Tanrısı ve Arinna Güneş Tanrıçası’nın Tapınağı yer alır. Tapınak, çevresindeki depolarla birlikte 135x160 m. ölçülerindedir. Bu büyük alanın bir temenos duvarıyla çevrili olduğu kuzeydeki kalıntılardan anlaşılmaktadır. İki yanında birer muhafız odası bulunan ve büyük taş bloklarıyla yapılmış güneybatıdaki ana kapısı kısmen görülebilmektedir. Yapının ayrıca güneyde, doğuda ve batıda olmak üzere üç girişi vardı. Tapınağı kuşatan küçük odalar erzak deposu olarak ve tören eşyaları için kullanılmaktaydı. Bir avlu çevresinde odalardan oluşan ana yapının alt kısımları kireçtaşından, üst kısımları ise kerpiçten; buna karşılık oniki tören odasından oluşan kuzeydoğudaki ek yapı granitten yapılmıştır. 1967-68 yıllarında tapınak çevresinde Alman kazı heyeti tarafından yapılan çalışmalarda, tapınağın güneydoğu girişi boyunca uzanan 8 m. genişliğinde, büyük taş levhalarla kaplanmış bir cadde açığa çıkarılmıştır.

 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 10848 kez gösterilmiştir.