Restorasyon Başarıları

Safranbolu, hâlâ geçen iki yüzyılın kent dokusunu geleneksel evleri ve yukarıda bir bölümünü kısaca tanıtmaya çalıştığımız diğer kültür varlıklarıyla korumaktadır. İlçede koruma bilinci yüzyıllardır aynı düzeyde etkisini göstermiştir. Nitekim, modern yapılaşmaya karşın ülkemizde geleneksel dokusunu Safranbolu kadar bozulmadan koruyabilmiş başka hiçbir belde yoktur. Özellikle 1975’lerden beri çeşitli kamu kuruluşlarının da desteğiyle koruma çalışmaları başarılı bir biçimde sürdürülmektedir. 1985 yılında Taşınmaz Kültür Varlıkları Yüksek Kurulunca Safranbolu’nun iki kesimi, Çarşı ve Bağlar, kentsel sit alanı ilân edilmiş, bu bölgelerdeki 1000’i aşkın anıt ve sivil mimarlık ürünü koruma altına alınmıştır. Kültür Bakanlığı, “Kaymakamlar Evi” olarak bilinen konağı satın alarak onartmış, Yemeniciler Arastası, Eski Hükümet Konağı ve Eski Hastahane’nin restorasyonunu, Safranbolu Sağlıklaştırma Projesi çerçevesinde 23 ev, 3 ticarethane ve 1 okulun dış cephe onarımını ve bazı sokakların düzenlemesini yaptırmıştır. Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu da Asmazlar Konağı’nı satın alarak onartmış, otel olarak hizmete açmıştır. Safranbolu’nun kentsel dokusunun korunması bağlamında, Safranbolu Koruma İmar Planı da 1991 yılında uygulamaya konulmuştur. Ayrıca, 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi’ne bağlı olarak açılan Safranbolu Meslek Yüksek Okulu Restorasyon ve Turizm Bölümünün etkinlikleri de övgüye değerdir. Bununla birlikte, ekonomik koşullar ve korumacılık ölçütlerinin tüm boyutlarıyla uygulama alanına konulmamış olması, bazı olumsuz ve istenmeyen gelişmelere de yol açmaktadır. Bu nedenle, ilçenin bütünüyle koruma altına alınması; Çarşı kesiminin ticarî dokusunun bugünkü haliyle korunması ve canlandırılması; hem bu bölümde, hem de Bağlar kesimindeki geleneksel konut mimarîsinin, Safranbolu’da başta Asmazlar Konağı’nda olmak üzere birçok başarılı uygulamasını gördüğümüz gibi, özgünlüklerini yitirmeden yaşatılmaları; başta Cinci Hanı olmak üzere tüm kültür varlıklarına bilimsel onarımlarla ve özelliklerine uygun işlevlerle canlılık kazandırılması; sokak ve meydan dokusunun bozulmadan korunması gerekmektedir. Aynı uygulama, konutları ve diğer eserleriyle geleneksel özelliklerini koruyan Akçasu, Gümüş, Musalla, Kıranköy ve Tabakhane semtlerinin yanı sıra Yörük ve Yazı köyleri için de geçerli olmalıdır.

 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 1580 kez gösterilmiştir.