Safranbolu

Kuzey Anadolu’nun batı kesiminde, Karabük iline bağlı Safranbolu ilçesi, tarihi çok eski dönemlere dayanan bir kültürel geçmişe sahiptir. Çevresi Paleolitik Çağdan beri iskân edilen ve antik kaynaklarda Paflagonya olarak adlandırılan bölgede Persler, Helenler, Romalılar, Bizanslılar, Danişmendoğulları, Çobanoğulları, Selçuklular, Candaroğulları Beyliği ve Osmanlılar egemen olmuşlardır. Başta Eflani olmak üzere, Safranbolu çevresinde çok sayıda höyük ve tümülüs, kaya mezarları ve kabartmalar bulunmaktadır. Ayrıca, Konarı köyünde Yücek Tepe olarak adlandırılan bir tümülüs vardır. Safranbolu’nun güneyindeki Sipahiler köyünde de bir Roma tapınağı mevcuttur. Birçok kalıntının bulunduğu Hacılarobası da, kapsamlı araştırmaların yapılmasını beklemektedir.

Hititlerden beri iskân gördüğü bilinen Safranbolu’da, Türk Dönemi öncesine ait hiç bir maddi veriye sahip değiliz. Nitekim, kesin tarihi bilinmeyen yerleşmenin merkezindeki Kalesinden günümüze hiçbir kalıntı gelememiştir. Kentin, Dünya Miras Listesinde yer almasını sağlayan ana özelliği, yaklaşık son 20 yıldır, başta Kültür Bakanlığı ile Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşların katkılarıyla korumaya çalışılan 18.-19. yüzyıllara ait Osmanlı kent dokusudur.

 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 2461 kez gösterilmiştir.