Modern Dans doğuyor

MODERN DANS DOĞUYOR

Klâsik bale eğitimiyle yola koyulan ilk kuşak, modern dans alanına da ilgi duymaya başlamıştı. Geyvan McMillen, Londra Çağdaş Dans Okulunda öğrenim görmüş ve Martha Graham tekniği konusunda uzmanlık eğitimi almıştı. Genç yetenekler içinde Duygu Aykal, farklı tarzıyla ve üstün yeteneğiyle dikkati çekmişti. Türkiye’ye döndüğünde modern tekniğe dayanan, modern anlayış ve yapıda olan, kendine özgü bir stil geliştirmiş bulunan Aykal, balemize yeni bir soluk getirmişti. Ankara Devlet Balesinin içinde oluşturduğu küçük bir grupla ayrı bir topluluk gibi çalışıyordu. Duygu Aykal, ilk kez klâsik kalıpların ötesinde, klâsik balenin dışında, gövdenin farklı bir dans tekniğiyle başka olguları, insanın daha çok gündelik hayata ilişkin sorunlarını anlatmayı denedi.

Modern dans alanındaki atılımların yanında çağdaş bale alanında gelişmeler yavaş da olsa sürüyordu. 1972 yılında Kadıköy Halk Eğitim Merkezinde, Sanat Yönetmeni Cem Ertekin’in öncülüğünde gösterilerine başlayan Çağdaş Bale Topluluğu, 30 yıldır kesintisiz biçimde çalışmalarına devam edecekti.

 
 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 1326 kez gösterilmiştir.