Kaynakça

KAYNAKÇA

Adnan Çoker ile Görüşme, İstanbul, Haziran, 1984.

Berk, Nurullah, Gezer, Hüseyin, 50 Yılın Türk Resim ve Heykeli, T.İş.Bankası Kültür Yayınları: 123, İstanbul, 1973. Boyut, Adnan Çoker İle Söyleşi. Sayı:1/2, Nisan, 1982

Cemal Bingöl İle Görüşme, Ankara, Eylül, 1984.

Cezar, Mustafa, “Sanatta Batıya Açılış ve Osman Hamdi”, Erol Kerim Aksoy Kültür, Eğitim, Spor, Sağlık Vakfı Yayını, No:1.Cilt:1, İkinci Baskı, 1995.

Dino, Abidin, ”Yeniler’in Sergisi”Akşam, 27 Ocak1941
.
Elibal, Gültekin, “Atatürk ve Resim Heykel”, T. İş Bankası Kültür Yayınları, Atatürk Dizisi:19, İkinci Baskı, İstanbul, 1973.

Germaner, Semra, İnankur, Zeynep, “Oryantalizm ve Türkiye”, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Sanat Yayınları, 4. İstanbul, 1989.

Gültekin, Gönül, “Zeki Kocamemi ve Ali Çelebi’nin Modern Sanat Anlayışlarının, Sanat Eğitimindeki Etkileri”, Eğitim Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış), A.Ü.Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Kürsüsü (Haziran, 1978)

Gültekin, Gönül, “Ali Çelebi”, T. İş.Bankası Kültür yayınları: 259, Türk Ressamları Dizisi: 4. TTK, Basımevi, Ankara, 1984.

Gültekin, Gönül, ”d”Grubu, Ankara, 1988.

Gültekin, Gönül, “Kübizm Sanat Anlayışının Türk Resim Sanatına Etkisi”, Ankara, 1987.

Gültekin, Gönül, “Cumhuriyet Dönemi Halk Sanat Eğitimi ve Resim-Heykel Sergileri(1923-1938)”. Eğitim Bilimleri, I.Ulusal Kongresi,
Ankara, 24-28 Eylül, 1990.Bildiriler, MEB, Ankara, 1993

Gültekin, Gönül, “Batı Anlayışında Türk Resim Sanatı”, T.C.Ziraat Bankası, Kültür ve Sanat Etkinlikleri, 1992, Ajans-Türk, Ankara, 1992.

Gültekin, Gönül, “1950’den Günümüze Türk Resim ve Yontu Sanatlarında Düşünsel Gelişim”, MSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi, ABD, İstanbul, 1986 (Yayınlanmamış Doktora Tezi)

Gültekin, Gönül, ”Abidin Dino”Art Dekor, 10, Ocak, 1994

Gültekin, Gönül, ”1960’dan sonra, Türk Resmindeki Yeni Figürasyon Eğilimine Sanat Eğitiminin Etkileri”, I. Ulusal Eğitim Sempozyumu. İstanbul, 24-30 Kasım 1986, MÜ, AEF ve TEF.

Gültekin, Gönül, ”Kırk Yıl Sonrasında da Etkinliğini Sürdüren Gutai Grubu” Sanat, Ocak, 1994, Sayı: 10

Gültekin, Gönül, ”Türk Kavramsal Sanatçılarının, Çevre Yaratma Sorununa Yaklaşımları” Türkiye’de Sanat, 14 Mayıs-Ağustos, 1994

Gültekin, Gönül, ”Serhat Kiraz-Evren ve Varoluş Üzerine”, Art Dekor. 15 Haziran 1994

Gültekin, Gönül, ”Türk Resminde Yeni-Dışavurumcu Eğilimler” International Seminar On Islamıc Arts, London, 12-13 th September 1991, University of London, School of Oriental African Stuties.

Gültekin, Gönül, Gazili Sanatçılar. Ankara, 1995, (Basılmamış Profesörlük Tezi)

Özer, Kemal, “Hakkı Anlı İle Bir Konuşma”, Yenilik, Sayı: 2, 26 Şubat 1955

Renda, Günsel, Turan Erol, “Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi”, Tiglat Sanat galerisi yayını, Tiglat Basımevi, C: I.İstanbul, 1980.

Sergi Kataloğu, Fahrünnissa Zeid Retrospektif Sergisi 1951-1961, GSA, (İstanbul, 26 Mayıs), 1964. Soran, Belkıs, ”Bizim Sanat Üzerine” Ankara Sanat, Sayı: 83, (Mart, 1973)

Vallet, Jacgues, “Arslan”, Du Cote’de “L’HOMME”, 1995; Gönül Gültekin, ”Yüksel Aslan’ın Sanatı” Arrcdamento, 70, Mayıs, 1995/5

 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 2232 kez gösterilmiştir.