Devlet Resim ve Heykel Sergileri

DEVLET RESİM VE HEYKEL SERGİLERİ

Cumhuriyet döneminde, plâstik sanatların gelişimi ve yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla teşvik edici önlemlerin başında Devlet Resim Heykel Sergileri gelir. Millî Eğitim Bakanlığınca 1939 yılında çıkarılan bir yönetmeliğe göre, her yıl tekrarlanan bu sergiler anıt heykeltıraşlığı dışında, sanatçıların özgür ve özgün yaratılarıyla katıldıkları buluşma ve sergileme mekânı olur. Kurulan jürilerin seçtikleri yapıtlara ödüller verilir, devletçe satın alınır. Devlet Resim Heykel Sergisi hükümetlerin durumuna ya da jürilerin yapılanmasına bağlı olarak zaman zaman sanatçılar gözünde önemini yitirse de bir gelenek oluşturarak günümüze kadar ulaşan önemli bir organizasyon olma özelliğini sürdürür. Ayrıca İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde açılan Resim-Heykel Müzelerinin koleksiyonlarının büyük bir kısmının da bu sergilerden devletçe satın alınan yapıtlardan oluştuğunu belirtmek gerekir.

Günümüzde Devlet Resim Heykel Sergisi, daha çok genç sanatçıların ilgi gösterdiği bir etkinliğe dönüşmüştür. Böylece plâstik sanatların diğer alanlarında olduğu gibi heykel alanından da genç sanatçıların katılımını sağlayan teşvik edici yönünü korumaktadır.

 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 979 kez gösterilmiştir.