Heykel

HEYKEL

Prof. Remzi Savaş Öğr. Gör. Ayşe Sibel Kedik Hacettepe Üniversitesi Denilebilir ki, Cumhuriyet Türkiye’sinde çağdaşlaşma yolunda atılan en önemli adımlardan biri, çağdaş uygarlık düzeyine yükselmenin ancak eğitim ve kültür alanında gerçekleştirilen devrimlerle başarıya ulaşabileceğine duyulan inançtan kaynaklı olmak üzere, kültürün temel bir öğesi olarak sanata, özellikle de heykel sanatına ayrıcalıklı bir önem verilmesi ve “Kurtuluş Savaşı”nın yıkıntıları arasından yükselerek geçmişin bağnaz tutumu yerine yüzünü dünyaya çeviren aklı, bilimi ve ilerlemeyi esas alan, tam bağımsız, egemen yeni bir ülke ve yeni bir toplum yaratmada öncelikli olarak sanat alanında çalışmaların başlatılmasına yönelik yönlendirici kimi politikalar geliştirilmesidir.

Zira, “Tarihlerinde sanat eserlerinden yoksun toplumlar, egemen devlet olarak devamlı yaşama şansına sahip olmamaktadırlar. Sanat kültürü zengin bir geçmişi olan uluslar ise, kendi egemen devletlerine sahip oldukları gibi, egemen yaşama gücünü de kaybetmiyorlar. İşte böylesine yaşatıcı bir gücü bünyesinde taşıyan sanat eserine, çağımızın büyük önem vermesi bundandır. Ve ‘sanatsız bir ulusun hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ sözü bu gerçeğin bilincine, ulusça varılmasını istemektedir” (Turani 1992-7).

Ne var ki, Cumhuriyet döneminin şartları göz önünde bulundurulduğunda böylesi bir gerçeğin bilincine ulusça varılmasının pek de kolay olamayacağı anlaşılabilir ise de, ülkemizde aradan geçen zamanla birlikte değişen şartlara ve sanatçıların sanat adına büyük bir adanmışlık yürüttükleri çalışmalar sonucunda bugün gelinen noktaya rağmen bu türden bir bilincin hala oluşamadığını görmek oldukça düşündürücüdür. Yine de gelinen noktadan geriye doğru bakıldığında özellikle heykel sanatı açısından Cumhuriyet’le birlikte başlayan serüvende devrimci nitelikte olmak üzere gerçekleştirilen atılımlarla birlikte ne denli büyük zorlukların aşıldığı gözlerden kaçmayacaktır. 


Bu yazıda Türkiye’de heykel sanatı tarihsel ve kısmen de olsa toplumsal açıdan irdelenerek Cumhuriyet bilinci temel alınmak üzere heykel sanatının günümüze ulaşan gelişim çizgisi üzerinde durulmuştur.

 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 1688 kez gösterilmiştir.