Şair Bir Tasarımcı: Sait Maden

ŞAİR BİR TASARIMCI: SAİT MADEN

Kendisini, şair, çevirmen, ressam, grafik tasarımcısı olarak tanımlayan Sait Maden 1931'de Çorum'da doğmuştur. Şairliği yanında, grafik tasarımın kuramsal yanını araştırması ve kitap kapaklarına kazandırdığı yeni kompozisyon anlayışı önemlidir.

 Sait Maden’in sanatçı kişiliğini bütünleyen, şairlik ve çevirmenlik özellikleri bir yana, konumuz açısından onu önemli kılan serüveni, 1949-1955 yılları arasında İstanbul'da Güzel Sanatlar Akademisinde resim eğitimi alırken başladı. Akademiden mezun olduktan sonra 1960 yıllına dek duvar resimleri, tiyatro dekorları, sinema afişleri, sergi ve fuar panoları hazırladı. 1960'lı yıllarda ise en önemli uğraşı grafik tasarım oldu. Özellikle kitap ve dergi kapağı tasarımlarına yeni bir soluk getirdi. “Yön”, “Türk Dili”, “Soyut”, “Sevk” ve “İdare”, “Yansıma”, “Varlık”, “Milliyet Sanat” gibi birçok derginin kapağını tasarladı. Yansıma, Ataç, Elif, Oluş, De, May, Dönem, Burçak, Sander, Cem, Türk Dil Kurumu, Derinlik, Çağdaş, Varlık, Adam, Yazko gibi bir çok yayınevi tarafından yayımlanan kitapların kapaklarını çalıştı. 6 binin üstünde kitap ve dergi kapağı, beşyüzün üstünde amblem tasarımı yaptı. Çok sayıda afiş, kitap resimleri, süreli yayınlar için sayfa düzeni, özgün yazı karakterleri tasarladı. Amblem ve logo gibi ürünlerinden seçtiği 150 örneği "Simgeler" adıyla 1990 yılında bir kitapta topladı. Sanatçının, İsviçre, Almanya, İngiltere, Belçika, Çekoslovakya gibi ülkelerde yapıtları yayınlara girdi, yıllıklarda yer aldı.

 Sait Maden, "Türk Grafiğinin Dünü Bugünü", "Türk Grafik Sanatı Tarihi", "Türk Grafik Sanatı, Kendine Bir Geçmiş Arıyor" başlıklı çalışmalarla grafik sanatının ülkemizdeki durumunu sorgulamakta, kaygılarını, eleştirilerini dile getirmektedir. Batının yoğun etkisini olumlu bulmamakta, ulusal değerlerimize yaslanmamız gerektiğini vurgulamaktadır. Ayrıca 1928'de aldığımız Lâtin yazısına, o tarihten günümüze değin, kimliğimizi koyamadığımızı, çizdiğimiz a, b, harflerine ulusumuzun biçimleme gücünün damgasını vurabilmemiz gerektiğini düşünmektedir. Bir ulusun grafiğinin bununla başladığını, Osmanlı döneminde, Arap yazısının Türkler elinde ulaştığı çizim düzeyinden nostaljik bir hüzünle söz etmektedir. "Batı estetiğinin zincirlerinden sıyrılalım artık. Örneğin bir Japon grafikçisi gibi kendi estetiğimizi kuralım" demektedir.

Sait Maden, sanatçıları bir çatı altında toplama ve meslek sorunlarını birlikte çözme amacıyla Yurdaer Altıntaş, Ahmet Güleryüz, Mengü Ertel ve birkaç iyi niyetli katılımcıyla 1968 yılında Türkiye Grafik Sanatçıları Derneğinin kuruluşuna da katılmıştır. O günlerin, koşulları olgunlaşmamış ortamında bir yıl yaşayabilen dernek kapanmıştır. Ancak on yıl sonra Grafikerler Meslek Kuruluşu olarak yeniden kurulmuştur.

 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 2772 kez gösterilmiştir.