Grafik

GRAFİK

 Doç. Dr. İncilay Yurdakul
Hacettepe Üniversitesi

Küreselleşen yirmi birinci yüzyıl yaşamında; yirmi dört saat boyunca çevremiz binlerce mesaj ve bir o kadar da imgeyle sarılmış durumda. Duvarlar boyunca afişler, bilboardlar, tanıtım kampanyaları, pankartlar, promosyon eşyaları, paketlenmiş ürünler, faaliyet raporları, direct-maillerle dikkati çeken, özendirici, tasarımlanmış ürünler akıl çelmektedir. Her biri, bizi bir şekilde mutlu etmek, statü kazandırmak, kendimizi bir başka türlü hissetmemizi sağlamak için yarış içindeler. Bize farklı bir yaşam vaadeden, haz almamızı, doyuma ulaşmamızı, rahat etmemizi sağlayan, yaşamımızı kolaylaştıran bu nesneler, objeler, işaretler, yarattıkları atmosferle bize de bir imaj ve kimlik kazandırmakta, yeni yaşantı biçimleri önermekteler. Düş gücümüzün sınırlarını da zorlayarak bize en heyecanlı, maceracı, dinlendirici, gezileri öneren, en şık, en güzel, en ekonomik, en sağlıklı ve en güvenli paketlemeyi gerçekleştiren, o kokuyu, ya da şu güzellik ürününü kullanırsak kendimizi tanrıçalar, kraliçeler gibi duyumsayacağımızı iddia eden, farklı renk, biçim ve kullanım kolaylığındaki her şey, önümüze sunulmaktadır.

Bugün basılı medya, bilişim ortamı, kitle iletişim araçları ve yüz yüze iletişimin de gündemde olduğu bu alanlarda görsel imgeler çok daha fazla yer almaktadır. Görsel imgeler rekabetçi bir ortamda başarılı konseptler ve doğru stratejilerle etkili olmaktadır. Böylesine etkili görsel imgeleri destekleyen mesajın hedef kitleyi gözünden yakalamasını sağlayan sloganları, tipografik tasarımları ve metinleri yaratanlar, kuşkusuz iletişim tasarımcıları, medya plânlamacıları, art direktörler ve grafik tasarımcıları dediğimiz yaratıcı beyinlerdir. Günümüzde grafik tasarımların oluşum sürecinde, yaratıcılık bilgiyle bütünleşmekte ve teknolojiyle iletişim ortamına aktarılmaktadır. Burada sanat ve estetik bilgisinin de bu bütünlükte önemli ölçüde yönlendirici, etkileyici olduğunu unutmamak gerekir. Ülkemizde de bu durum satışa sunulan ürünler açısından rekabetçi, tasarımcılar açasından yarışmacı bir ortamda oluşmaktadır. Bu gelişmeler tüm dünyada olduğu gibi sanayileşmeyle hız kazanmakta, ekonomik gelişmelerle ve üretim ortamıyla yönlenmektedir. Önceleri geleneksel malzemelerle gerçekleştirilen bu yaratıcı tasarım süreçleri giderek teknolojik gelişmelerle iç içe oluşmaktadır. Aynı zamanda bireysel uğraşılar olarak başlayan çalışmalar, ekip çalışmalarına dönüşmüştür. Ekipler ulusal ortamlardaki çalışmalarını uluslar arası ortamlara da taşımaya başlamışlar, yabancı kuruluşlarla ortaklıklara uzanmışlardır.

Araştırmamızda ulaşılan düzeyi de düşünerek Türk grafik tasarım tarihinin oluşumuna objektif bir bakışla yaklaşımlarda bulunulacaktır. Zaman zaman yüzyıllar, zaman zaman kişisel girişimler ve başarılar, zaman zaman da yaratıcı ekipler ön plâna çıkmaktadır. Ancak bu günlere kolay ulaşılmamış, cesur, özverili, tutkulu kişi ve grupların yolu açmasıyla gelinmiştir.

 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 7983 kez gösterilmiştir.