Ölçü, Gizem, Matematik ve Mürşide İçmeli

ÖLÇÜ, GİZEM, MATEMATİK VE MÜRŞİDE İÇMELİ

Mürşide İçmeli, dünyayı içindeki sessiz gizemde yoğurarak, “sanatçı içinde yaşadığı toplumun yaşam biçiminin, geçmişten gelen gelenek ve göreneklerinin çevresinin ve doğanın, çağının teknolojik gelişiminin etkisinde kalır ve eserini yaratırken bunların karşısında bir tavır takınır. Bu tavrın biçimi kendi iç dünyasına ve kendi duygularına bağlıdır. Neye karşı duyarlıysa onun yorumunu yapar, mesajını yapıtıyla ortaya koyar" demektedir.

1930 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Mürşide İçmeli için, İkinci Dünya Savaşı'nın en yoğun yaşandığı ve herşeyden tasarruf edilmesi gereken 40’lı yıllarda, bütün olanaksızlıklara rağmen, oyunla resim iç içe geçmiştir. 1947 yılında katıldığı İstanbul Çapa Eğitim Enstitüsü resim semineri, 1950 yılında girdiği Gazi Eğitim Enstitüsü, sanat yaşamında önemli gelişmelere yol açtı. 1953 yılında Afyon'da resim öğretmeni oldu. 1959 yılında Gazi Eğitim Enstitüsünde asistanlık sınavını kazandığında, yaşamında yeni ufuklar açılır. 1960 yılında İspanya hükümetinin verdiği bursla Madrid'e gitti. Güzel Sanatlar Akademisinde (Escuela de san belles Artes de San Fernando) gravür ve grafik sanatlar üzerinde çalıştı. Madrid etkisi, resimlerinde sonraki yıllarda sezilecektir. Resimlerindeki figür yığışması Goya’nın iç savaş özgün baskılarına gönderme yapmaktadır. Türkiye'ye döndükten sonra 1962 yılında Devlet bursu sınavını kazanarak Londra'ya grafik sanatları alanında çalışmaya gitti. Central School of Art and Design'da illüstrasyon ve özgün baskı çalıştı. 1965 yılında yurda döndü. Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümüne atandı, öğretmenliği ve sanatçılığı birlikte yürüteceği üretken yıllar başladı.

Mürşide İçmeli'nin sanatı, Anadolu kültür katmanlarından, Hitit, Selçuklu ve arkaik dönemlerden önemli oranda etkilenmiştir. Resminde, evren, dünya, büyük evren, küçük evren sorunsalı hem bir gizem yaratmakta, hem de bilim ve sanata yardımcı olmaktadır. İçmeli’nin resmi soyuttur. Resimlerindeki geometrinin yanında figüre de başvurur. Figürler insanlık kavramıyla ilgilidir. Bakışımlı, şematik etki bırakan kompozisyon kurgusu, çeşitlemelerde ve kendini yinelerken oluşturduğu matematiksel dille seçkinleşir. Doğulu kimliğini hep içinde taşıyan İçmeli, geleneğe, eski bir düşünceye, yeni bir konuya hep aynı uzaklıktan çağdaş bakışın verileri ve kavramlarıyla yaklaşır.

Mürşide İçmeli tüm bu derinlikleri, uğraşları daha çok Gazi Eğitim Enstitüsündeki atölyelerde özgün baskı çalışmaları süreçleriyle yaşadı. 1970 yılından sonra çalışma alanlarında illüstrasyon, ağırlıklı olarak yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Konseyinin işbirliği sonucu İngilizce ve Fransızca komisyonlarında yer alarak kitap resimlemesi alanında çalıştı. 1974 yılında bu projeye bağlı olarak Paris, Londra, York, Lids, Münih vb. Avrupa kentlerinde araştırma ve inceleme yaparak, kitap grafik tasarımı ile uğraştı. Bu çalışma 1977 yılında programın tamamlanmasına kadar sürmüştür. 1979 yılında Devlet Opera ve Balesi için afiş tasarımları, davetiyeler, broşürler vb. çalışmalar gerçekleştirdi.

1985'de sanatta yeterlik, 1986'da profesör unvanını aldı. Gazi Eğitim Fakültesi olarak adı değişen kurumdan 1986 yılında emekliye ayrılarak Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Müzik Fakültesine geçti. Burada Grafik Tasarım Bölümünün kurulmasında etkin görev aldı. Sanatçı kişiliğiyle katıldığı uluslar arası etkinliklerde, Ortadoğu, Avrupa, Uzak Doğu ve Amerika’nın antik uygarlıklarını tanıma fırsatı buldu. Bu deneyimler sanatına yansıdı.

1995'ten bu yana özel atölyesinde üretkenliği ve sanata verimli katkıları sürmektedir. Mürşide İçmeli'nin çalışmaları yirminci yüzyılın içerikleriyle de doludur. Çok kısa sürelere sığan bilimsel buluşlar, değişimler, süreklilikler imgelerinde kimi atom modüllerini, kimi beyin yarım kürelerini çağrıştırır. Sıkışmış, daralan alanların biçimsel sınırlılıkları içinde yer alan figürler yine yirminci yüzyılın insan yığınlarının yazgılarını sorgular gibidir. Anadolu topraklarında 10 bin yıldır farklı öğreti ve biçimlerle sorgulanan insan yazgısı, Mürşide İçmeli'nin toplumsal bilinçaltının imgelerini günümüze taşıyan tasarımlarına da yansımaktadır. Son dönemlerindeki çalışmalarında renk ögesinin ağırlıklı olarak hissedilmesi bu güne, yaşanana ilişkindir.

 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 2784 kez gösterilmiştir.