Kaynakça

Abisel, Nilgün, Türk Sineması Üzerine Yazılar, Ankara: İmge Kitabevi, 1994.

Millî Sinema Açık Oturumu, İstanbul: MTTB Yayını, 1973.

Özgüç, Agah, Türk Filmleri Sözlüğü, 3 Cilt, İstanbul: SESAM Yayınları, 1990, 1997.

Özgüç, Agah, Başlangıcından Bugüne Türk Sinemasında İlkler, İstanbul: Yılmaz Yayınları, 1990.

Özön, Nijat, Türk Sinema Tarihi, İstanbul: Artist Yayınları, 1962.

Özön, Nijat, Türk Sineması Kronolojisi: 1895-1966, Ankara: Bilgi Yayınevi, 1968.

Özön, Nijat, Karagözden Sinemaya: Türk Sineması ve Sorunları-I, Ankara: Kitle Yayınevi, 1995.

Özön, Nijat, Karagözden Sinemaya: Türk Sineması ve Sorunları-II, Ankara: Kitle Yayınevi, 1995.

Refiğ, Halit, Ulusal Sinema Kavgası, İstanbul: Hareket Yayınları, 1971.

Scognamillo, Giovanni, Türk Sinema Tarihi, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 1998.

 

 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 2054 kez gösterilmiştir.