Türkiye'de Uluslararası Sanat Müziği

TÜRKİYE'DE ULUSLARARASI SANAT MÜZİĞİ

Türkiye, “klâsik müzik” olarak da nitelenen uluslararası sanat müziği alanında cumhuriyet döneminde gerçekleştirdiği atılımlarla bütün dünyada hayranlık uyandıran başarılı müzikçiler yetiştirmiştir. Bestecilerimiz, ses ve çalgı solistlerimiz, opera ve balecilerimiz, orkestra ve oda müziği topluluklarımız, korolarımız, uluslararası plânda önemli başarılar kazanmışlardır.

Besteciliği meslek olarak seçen ilk müzikçilerimiz, “Türk Beşleri”dir: Cemal Reşit Rey (1904-1985), Hasan Ferid Alnar (1906-1978), Ulvi Cemal Erkin (1906-1972), Ahmet Adnan Saygun (1907-1991), Necil Kâzım Akses (1908-1999). Onları Nuri Sami Koral (1908-1996), Samim Bilgen (doğ. 1910), Ekrem Zeki Ün (1910-1987), Faik Canselen (doğ. 1911), Bülent Tarcan (1914-1991), Mithat Fenmen (1916-1982), Sabahattin Kalender (doğ. 1919) ve Nedim Otyam (doğ. 1919) izlemiştir. “Öncü” akımlara eğilim duyan bestecilerimiz Bülent Arel (1919-1991), İlhan Usmanbaş (doğ. 1921), Ertuğrul Oğuz Fırat (doğ. 1923) ve İlhan Mimaroğlu’dur (doğ. 1926). Halk müziği kaynaklarını çağdaş bir açılımla günümüze yükselten bestecilerimizin önde gelenleri Necdet Levent (doğ. 1923), Nevit Kodallı (doğ. 1924), Ferit Tüzün (1929- 1977), Cenan Akın (doğ. 1932), Muammer Sun (doğ. 1932) ve Kemal Sünder’dir (doğ. 1933). Cengiz Tanç (1933-1997), İlhan Baran (doğ. 1933) ve Ali Doğan Sinangil (doğ. 1934), doğu-batı sentezinden özgün bir anlatıma ulaşmışlardır. Yalçın Tura (doğ. 1934), Çetin Işıközlü (doğ. 1939), Okan Demiriş (doğ. 1942), Sarper Özsan (doğ. 1944) ve İstemihan Taviloğlu (doğ. 1945), geleneksel müziklerimizi irdeleyen bir dil kullanmışlardır. Son kuşak bestecilerimiz ise şöyle sayılabilir: Turgay Erdener (doğ. 1957), Mehmet Aktuğ (doğ. 1959), Kâmuran İnce (doğ. 1960), Aydın Esen (doğ. 1962), Hasan Uçarsu (doğ. 1965), Mehmet Nemutlu (doğ. 1966), Ali Özkan Manav (doğ. 1967), Fazıl Say (doğ. 1970).

  
 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 5988 kez gösterilmiştir.