Kaynakça

KAYNAKÇA

Kaynakça Arel, H. Sâdeddin, “Türk Musıkisi Kimindir?”, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1988.

Aslanapa, Oktay, “Türk Sanatı”, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1984.

Fontor, Charles, “18. Yüzyılda Türk Müziği”, çeviren Cem Behar, Pan Yayıncılık, İstanbul, 1987.

Güvenç, Bozkurt, “Türk Kimliği”, 2. basım, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1994.

Oransay, Gültekin, “Atatürk ile Küğ” Küğ Yayını, 2. basım, İzmir, 1985.

Ögel, Bahaeddin, “İslâmiyetten Önce Türk Kültür Tarihi”, 3. Basım, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1988.

Öztuna, Yılmaz, “Büyük Türk Musıkisi Ansiklopedisi”, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1990.

Roux, Jean-Paul, “Türklerin Tarihi”, çeviren Galip Üstün, 2. Basım, Milliyet Yayınları, İstanbul, 1989.

Say, Ahmet, “Türkiye’nin Müzik Atlası”, Borusan Yayınları, İstanbul, 1998.

Uçan, Ali, “Türk Müzik Kültürü”, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara, 2000.

 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 2422 kez gösterilmiştir.