Edessalı Toma Oğlu Theophila

Uygarlığın Doğduğu Şehir: Şanlıurfa

İlkçağdan Günümüze Urfa'da Sanat ve Edebiyat

İslâmi Dönem Sanat ve Edebiyatçıları

Edessalı Toma Oğlu Theophila

İslâmi dönemde yetişen ve Ebu’l Farac’ın yazdığına göre, 802 yıllarında şöhret bulduğu söylenen Theophila, Halife Mehdi’nin hizmetinde bulunmuş ve müneccimlik yapmıştır. Theophila, hünerli bir Heyetçi olup, Maomi mezhebine bağlıdır. Grek metinleri Süryânice’ye çevirmiş, Astronomi ve Astroloji bilim dallarında çalışmalar yapmıştır. Süryâni ve Kronolojiye ait çok güzel bir eser yazmış, Homeros’tan İlyada ve Odisse’yi çevirerek edebiyata katkıda bulunmuştur. Dindar halk ile alay ettiği rivayet edilmiştir. 802 yıllarında Theophila’nın şöhret bulduğunu yazan Ebü’l Faraç’a karşın, Kazım Sarıkavak 785 yılında öldüğünü yazmaktadır.

 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 1527 kez gösterilmiştir.