Bedri ALPAY

Uygarlığın Doğduğu Şehir: Şanlıurfa

İlkçağdan Günümüze Urfa'da Sanat ve Edebiyat

Cumhuriyet Dönemi (1923-2000)

Bedri ALPAY (Şair-Yazar)

16 Mayıs 1905’de Urfa’da doğmuştur. Tüccâr Sorkanlı Muhammed Şefik Bey’in oğludur. Tahsilli bir ailede yetişmiş olan Bedri Alpay, okumayı mahalle mektebinden Müslüm Hafız ve İsmail Efendi’den öğrenmiştir. O dönemde henüz açılan Numûne Mektebini bitirmiş, Kutbeddin Medresesi’nden sonra Medine’de vefat eden Hacı Hasan Efendi’den ilmi tahsil etmiştir. Ancak medrese tahsilini yarıda bırakarak memuriyete başlamıştır. 18 yaşında Bidâyet Mahkemesi Zabıt Kâtibi olmuştur. İki yıl çalıştıktan sonra Belediye Muhasipliğine geçmiş, vatani görevini 1927 yılında Diyarbakır’da yapmıştır. Askerlik dönüşü Belediye’deki görevine 6 yıl daha devam etmiş, daha sonra istifa ederek ticarete atılmıştır. 1946 yılında İzmir’e yerleşmiş, 1953 yılında ise İstanbul’a taşınmıştır.

1963 yılında tekrar Urfa’ya dönerek Topraksu’da bir süre çalıştıktan yaş haddinden emekli olmuştur. Yaşadığı dönemde gazete ve dergilerde şiir makale ve araştırmalar yayımlayan yazarın hayatta iken yayınlanan tek eseri, alanında kaynak sayılan “Urfa Şairleri-1” kitabıdır. Uzun araştırmalar sonucu kaleme alınan bu eseri, Urfa sanat ve edebiyatı alanında önemli bir eserdir. Edebiyatın roman, tiyatro alanında eserler yazan yazarın yayınlanmamış birçok eseri mevcuttur. “Şiir ve yazıları mahalli gazete ile Aylık Ansiklopedi, Millet, Türk-İslâm Ansiklopedisi ve Harran dergilerinde yayınlanmıştır. 1987 yılında vefat etmiştir.

Şiirinden bir örnek:

Esselam ey Hazreti Hakk’ın ulu peygamberi
Esselam ey nesl-i Adem, Ademin tac-ı seri
Fahreder zatınla alem, ey Habib-i Kibriya
Esselam ey maverada rü’yetüllah nazarı
Sünnetindir evliyaullahı irşad eyleyen
Esselam ey nur-ı pakindir nebiler rehberi
Aşk-ı şevkınla felekte devr eden seyyareler
Esselam etmekteler zib-ü feri
Bedri’yi dar etme lütfundan eya hayr-ül vera
Bende-i al-i abadır ey şefaat masdarı.

 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 2555 kez gösterilmiştir.