Coğrafi Yapı

COĞRAFİ YAPI

Ahlat, Van Gölü'nün kuzeybatısında doğal güzellikleri ve tarihi dokusu ile insanların hemen dikkatini çeker. Sübhan ve Nemrut dağları arasında Van Gölü'ne eğimli platolar üzerine kurulmuş olan Ahlat, Bitlis iline bağlı bir ilçedir. Güneyinde Tatvan, güney doğusunda Van Gölü, batısında Göroymak, doğusunda Adilcevaz, kuzeyinde Malazgirt ve kuzey batısında Bulanık ilçeleri bulunmaktadır.

İlçenin en yüksek noktası Sübhan Dağı'dır. İlçenin kuzeyine rastlayan bu dağdan başka, batısında Nemrut Dağı vardır. Ahlat'ın denizden yüksekliği 1750 metredir. İlçenin yüz ölçümü 1643 km2 dir.

Geniş bir sahada kurulan ilçe, birbirinden uzak dokuz mahalleden oluşur. Her tarafta göze çarpan harabeler, eskiden buranın geniş ve mamur bir yer olduğunu göstermektedir. Ahlat'ın İkikubbe, Kırklar, Kaçar mahalleleri düzlük, Tahtısüleyman, Harabeşehir ve Kulaksız mahalleleri çukur bir arazidedir. Merkezi bir mahalle olan Ergezen mahallesi ise, sahile doğru alçalan hafif meyilli bir sırt üzerinde kurulmuştur. İlçenin sur içinde ve Van Gölü sahilinde Kale ve Tunus mahalleleri en eski mahallelerdendir. İlçenin bir başından diğer başına kadar yerleşim uzunluğu 7 km'den fazladır.

1655'de Ahlat'a uğrayan Evliya Çelebi de Ahlat'ın bağlık bahçelik bir yer olduğunu kaydetmektedir.

Doğu Anadolu bölgesinin önemli ovalarından biri de Ahlat ovasıdır. Bu ovada önceleri büyük ölçüde buğday ve arpa ekilirken şimdi arazinin sulanması sebebiyle sulu tarıma geçilmiştir. Bununla beraber şeker pancarı, patates ve zaire sulu tarıma yönelik üretim de yapılmaktadır. Söz konusu bu ovada sebze ve meyvelerin oldukça çok yetiştiği ve hatta bir zamanlar Ahlat bahçelerinin Adilcevaz bahçeleri ile birleştiği kaydedilmektedir. Ahlat ovasında en çok yetişen meyve elma ve cevizdir.

 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 2712 kez gösterilmiştir.