Ortak Kullanım Alanları

Ortak Kullanım Alanları

Çeşmeler;

Yörenin ortak kullanım alanlarından biri olan çeşmeler, doğal kaynaklar üzerinde yapılmaktadır. Yöre halkı evlerini çeşme yakınına yapmaya özen göstermektedir. Çeşmelerin bazılarını şahıs yaptırırken, bazıları ise topluca yaptırılmaktadır.

Değirmenler;

Değirmenler su ve çay üzerine kurulur, suyla çalışırlardı. Sert taştan yapılan değirmen taşları Van Gölü'nün güneyinden getirilir, taş ustaları tarafından işlenirdi. Değirmen ise Ahlat taşından ev şeklinde yapılmaktaydı.

Genellikle yaşlı kadınların gittiği değirmende iki taş bulunur; değirmen taşında un öğütülür, bezirhane taşında ise bulgur dövülürdü.

Geçmişte değirmenci gelenleri sıraya koyar, kapıdan kim daha önce girmişse nöbet (sıra) onun olurdu. Değirmenci yaptığı işe karşılık; yirmi ölçeğe bir ölçek buğday veya bir ölçek buğday tutarı kadar para almaktaydı. Yörede buna “değirmenci hakkı” denmektedir.

Mezarlık;

Ahlat'ta mezarlıklar ölü gömüldükten, toprak yattıktan (oturduktan) sonra yapılmaktadır.

Yöre mezarları Ahlat taşıyla yapılmaktadır. Sıra taşıyla örülen bir mezara yaklaşık 16-20 tane taş kullanılmaktadır. İkişer tane tek olarak kenarlarına, birer tane baş ve ayak ucuna olmak üzere toplam 6 tane sıra taşıyla yapılan mezarlar da bulunmaktadır.

 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 1987 kez gösterilmiştir.